Κλιματικά έξυπνη γεωργία για τη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου των εκμεταλλεύσεων

Καινοτόμα έργα, που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών στις εκμεταλλεύσεις, στη διατήρηση του άνθρακα στο έδαφος, στην αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων, στην τόνωση της ανταλλαγής γνώσης και στην αύξηση της ανθεκτικότητας των γεωργικών συστημάτων παρουσιάζει η EIP-AGRI. Μέσω έκθεσης καταγράφει τις επιχειρησιακές ομάδες, οι οποίες διαμέσου της τεχνολογίας υιοθετούν φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές. Πιο συγκεκριμένα, στην έκθεση τονίζεται ότι η μεταβολή του κλίματος επηρεάζει όλο και περισσότερο την ευρωπαϊκή γεωργία.

Η ξηρασία, οι αλλαγές στις βροχοπτώσεις, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι ασθένειες επηρεάζουν την παραγωγικότητα και το εισόδημα των αγροτών. Η κλιματικά έξυπνη γεωργία είναι μια προσέγγιση που μπορεί να βοηθήσει τους αγρότες να αυξήσουν την παραγωγικότητα και το εισόδημα με βιώσιμο τρόπο. Οι κλιματολογικές έξυπνες πρακτικές μπορούν να επικεντρωθούν σε τρόπους μείωσης των εκπομπών στην κτηνοτροφία, στη μείωση των εισροών των αγροκτημάτων (όπως καύσιμα, ενέργεια, φυτοφάρμακα, ανόργανα λιπάσματα) για περισσότερη αποδοτικότητα πόρων ή για διατήρηση του άνθρακα στο έδαφος.

Μείωση του αποτυπώματος εκμεταλλεύσεων των προβάτων γαλακτοπαραγωγής

Μία από τις επιχειρησιακές ομάδες που παρουσιάζονται είναι από τη Χώρα των Βάσκων και την ισπανική αυτόνομη κοινότητα Ναβάρρα, η οποία μέσω συγκεκριμένων πρακτικών μειώνει το αποτύπωμα των εκμεταλλεύσεων προβάτων γαλακτοπαραγωγής των περιοχών. Πιο αναλυτικά, οι συμμετέχουσες εκμεταλλεύσεις παράγουν τη δική τους ενέργεια μέσω φωτοβολταϊκών και μετατρέπουν τη βιομάζα από την παραγωγή ζωοτροφών σε βιοκαύσιμα που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των λεβήτων του τυροκομείου. Όπως καταγράφεται, οι κτηνοτρόφοι χρησιμοποιούν επιπλέον ένα ψηφιακό εργαλείο που τους επιτρέπει να παρακολουθούν και να αναλύουν τη χρήση ενέργειας μέσω των κινητών τηλεφώνων τους ανά πάσα στιγμή.

Επίσης, ένα ξεχωριστό εργαλείο για τον υπολογιστή υπολογίζει το αποτύπωμα άνθρακα. Αυτό τους επιτρέπει να γνωρίζουν πόση ενέργεια παράγουν και καταναλώνουν. Μέχρι στιγμής, έχουν καταφέρει να μειώσουν τη χρήση ενέργειας κατά 20%.

Στην έκθεση παρουσιάζονται πολλά παραδείγματα όπως το παραπάνω, στα οποία αγρότες, γεωργικοί σύμβουλοι και ερευνητές έχουν καταφέρει να εφαρμόσουν τεχνολογίες που τους βοηθούν να μειώσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των εκμεταλλεύσεων. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει ολοκληρωμένη την έκθεση στο ενημερωτικό δελτίο της EIP-AGRI.