«Κλιματικές κουρτίνες» για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας στο θερμοκήπιο

Μία αγροτική οικογενειακή επιχείρηση στη Δανία χρησιμοποιεί «κλιματικές κουρτίνες», όπως τις ονομάζει, για να μειώσει την απαιτούμενη ενέργεια στα θερμοκήπιά της.

Μέσω της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας, επένδυσε σε ένα καινοτόμο αυτοματοποιημένο σύστημα κλιματισμού, με δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας. Η αγροτική επιχείρηση βρίσκεται στην πόλη Όντενσε, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη στη Δανία και πρωτεύουσα του νησιού Φιονία.

Στόχος της επιχείρησης ήταν να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα, προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του. Το πρώτο βήμα ήταν η διεξαγωγή αξιολόγησης αναγκών για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα κατά την παραγωγή. Αυτό οδήγησε στην επιλογή εγκατάστασης αυτοματοποιημένων «κλιματικών κουρτινών» στα θερμοκήπια, που μπορούν να επιτρέψουν τη μειωμένη χρήση ενέργειας.

Οι κουρτίνες αυτές ελέγχονται από ένα κεντρικό σύστημα υπολογιστή, το οποίο σε πραγματικό χρόνο ρυθμίζει τη θερμοκρασία και την υγρασία. Το σύστημα κλιματισμού θα αποφέρει εξοικονόμηση 800 kwh/m2 θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια ζωής της επένδυσης, ίση με 24 εκατομμύρια kwh. Σύμφωνα με την αγροτική επιχείρηση απαιτείται λιγότερη ανθρώπινη εργασία για τη λειτουργία των «κουρτινών», οι οποίες παρέχουν μόνωση και σκίαση.