Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ M.ABEE: Στην πρωτοπορία των εξελίξεων στο γενετικό υλικό βαμβακιού

του Γιάννη Εμμανουήλ, προϊστάμενου Ανάπτυξης Σπόρων Σποράς,
Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ M.ABEE

Η Κ&Ν Ευθυμιάδης, κορυφαία εταιρεία γεωργικών εφοδίων στην ελληνική αγορά, αλλά και ειδικότερα στους σπόρους σποράς, προσφέρει γενετικό υλικό από τις ΗΠΑ, τη χώρα με τη μεγαλύτερη αγορά βαμβακιού στον κόσμο.

Η αποκλειστική αντιπροσώπευση και διακίνηση στην Ελλάδα των ποικιλιών βαμβακιού DELTAPINE, της εταιρείας με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις ΗΠΑ και των ποικιλιών βαμβακιού Prime Genetics, της μεγάλης ανεξάρτητης εταιρείας έρευνας και βελτίωσης ποικιλιών βαμβακιού στις ΗΠΑ, προσφέρει στον Έλληνα βαμβακοπαραγωγό το γενετικό υλικό που αναβαθμίζει την καλλιέργειά του και δημιουργεί υπεραξία.

Βασικό κριτήριο επιλογής των ποικιλιών για την Κ&Ν Ευθυμιάδης αποτελεί η ύπαρξη των αγρονομικών χαρακτηριστικών εκείνων που εξασφαλίζουν υψηλές αποδόσεις με σταθερότητα και άριστη προσαρμογή στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας.

Ένα ευρύ δίκτυο δοκιμών σε όλη τη χώρα εξασφαλίζει τη διαδικασία της επιλογής. Ακολουθεί η αναπαραγωγή του γενετικού υλικού με εγκατάσταση σε κατάλληλους αγρούς, στις κατάλληλες περιοχές, για σποροπαραγωγή βαμβακιού, η άριστη διαχείριση της καλλιέργειας και του παραγόμενου προϊόντος με την τεχνογνωσία των γεωπόνων της BIOS και η επεξεργασία και τυποποίηση των σπόρων στο πλέον σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής και τυποποίησης σπόρων βαμβακιού στην Ξάνθη.

Οι αυστηρές διαδικασίες παραγωγής, βάσει των πιο αυστηρών πρωτοκόλλων διασφαλίζουν την ποιότητα και προσφέρουν στον παραγωγό σπόρους που διακρίνονται για την άριστη βλαστικότητά τους.

Σπόροι ποιότητας

Και τη φετινή χρονιά, οι καταξιωμένες μεσοπρώιμες ποικιλίες DP396, PRG9811 και η εντυπωσιακή FILIA, όπως και οι πρώιμες DP332, PRG9048 και η τελευταία προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο CONCHA, δίνουν τις αποδόσεις στους παραγωγούς που εξασφαλίζουν το εισόδημά τους. Ξεχωρίζουν για τη σταθερότητά τους σε πολύ υψηλές αποδόσεις, ακόμη και μετά από τις δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν σε πολλές περιοχές.

Παράλληλα, η ποιότητα της ίνας των ποικιλιών αυτών και η υψηλή απόδοσή τους σε ίνα, τις έχει εντάξει σε όλες στις λίστες των επιλεγμένων ποικιλιών των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων της χώρας, με τα όποια οφέλη κατά περίπτωση ισχύουν για το σύσπορο βαμβάκι που προέρχεται από την καλλιέργειά τους.

Ιδιαίτερα, όμως, οι ποικιλίες FILIA, PRG9048 και CONCHA διακρίνονται για τον συνδυασμό της πολύ υψηλής απόδοσης σε ίνα και της εξαιρετικής ποιότητάς της που προσφέρει υπεραξία στο παραγόμενο προϊόν-ίνα. Ως συνέπεια, έχουν ενταχθεί σε προγράμματα πιστοποίησης και ξεχωριστής εκκόκκισης, που αναπτύσσουν εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, με πολύ σημαντικό όφελος από την τιμή του σύσπορου που απολαμβάνει ο παραγωγός.

Οι εξελίξεις τρέχουν και η Κ&Ν Ευθυμιάδης είναι μπροστά σε αυτές, δοκιμάζοντας και αξιολογώντας νέο γενετικό υλικό κάθε χρόνο, σε μεγάλο αριθμό πειραματικών αγρών, που θα ανταποκρίνεται στα πολύ υψηλά κριτήρια που η εταιρεία έχει θέσει, αγρονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά.

Οι DP396, DP332 και PRG9811 αποτελούν τις βάσεις για το εισόδημα των βαμβακοπαραγωγών με την ευρεία προσαρμοστικότητα, την σταθερότητα, τις μεγάλες αποδόσεις και τα χαρακτηριστικά τους.

Οι FILIA, PRG9048 και CONCHA εξελίσσουν την βαμβακοκαλλιέργεια, οδηγώντας με τις ξεχωριστές επιδόσεις και τα χαρακτηριστικά τους σε ακόμη μεγαλύτερα οφέλη όλους τους κρίκους της αλυσίδας της παραγωγής βαμβακιού.