«Κόφτη» στις ενισχύσεις δικαιούχων της Εξισωτικής ετοιμάζει το ΥΠΑΑΤ

Αίτημα να τροποποιηθούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Με νέα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων αναμένεται να δημοσιευτεί η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της φετινής Εξισωτικής Αποζημίωσης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τον περασμένο Φεβρουάριο το ΥΠΑΑΤ, μέσω της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα τροποποίησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχων του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα», στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020.

Με βάση τις πληροφορίες της «ΥΧ», το αίτημα αφορά την τροποποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας των δικαιούχων, με χαμένους της τροποποίησης –εφόσον εγκριθεί από τα ευρωπαϊκά κλιμάκια– να είναι από φέτος όσοι δεν θα πληρούν ένα βασικό κριτήριο: της μόνιμης κατοικίας στην περιοχή για την οποία πληρώνονται την Εξισωτική.

Σκεπτικό

Σύμφωνα με το σκεπτικό του ΥΠΑΑΤ, με δεδομένο ότι στόχος του Μέτρου 13 είναι η ενίσχυση ετησίως των γεωργών των ορεινών περιοχών και άλλων περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, προκειμένου να αποζημιωθούν για το σύνολο των πρόσθετων δαπανών και την απώλεια εισοδήματος που σχετίζονται με τα μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής στις εν λόγω περιοχές, ορθό είναι να ενισχύονται προνομιακά οι παραγωγοί που ζουν μόνιμα στις περιοχές αυτές.

Δικαιούχοι του μέτρου δύναται να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός των συγκεκριμένων περιοχών, είναι ενήλικα άτομα (στην περίπτωση δικαιούχων φυσικών προσώπων) και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα. Με την τροποποίηση, η οποία πρόκειται –όταν εγκριθεί– να ενσωματωθεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αναμένεται, όπως πληροφορηθήκαμε, όταν κλείσει το ΟΣΔΕ, στα κριτήρια επιλογής θα προστεθεί και η μόνιμη κατοικία.

Ενίσχυση

Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, από τη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ δεν προβλέπεται καμία άλλη αλλαγή, που σημαίνει ότι δεν θα επηρεαστεί το ύψος ενίσχυσης των δικαιούχων, πλην των μη μόνιμων κατοίκων των περιοχών, οι οποίοι αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να λάβουν και μικρότερο ποσό ενίσχυσης.

Υπενθυμίζεται ότι για το έτος 2019, το ύψος ενίσχυσης για το Υπομέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές» καθορίστηκε στα 12,5 ευρώ/στρέμμα, για το Υπομέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών» στα 8,1 ευρώ/στρέμμα και για το Υπομέτρο 13.3 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα» επίσης στα 8,1 ευρώ/στρέμμα. Να σημειώσουμε εδώ ότι, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του 2019, προβλέπεται ότι στο πλαίσιο του Υπομέτρου 13.2, που αφορά όμως «περιοχές με φυσικούς περιορισμούς με την παλαιά οριοθέτηση που πλέον ανήκουν στις περιοχές χωρίς περιορισμούς μετά τη νέα οριοθέτηση» έχει προβλεφθεί προοδευτική μείωση πληρωμών, που για το έτος 2020 θα ανέλθει στα 3,24 ευρώ/στρέμμα (από 6,48 ευρώ/στρέμμα πέρσι).