Κόλπο Γκρόσο με τις επιδοτούμενες ζωοτροφές στη Νάξο

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι κτηνοτρόφοι των μικρών νησιών του Αιγαίου επιδοτούνται για τη μεταφορά των ζωοτροφών στις περιοχές τους, λαμβάνοντας μία μορφή ενίσχυσης 32 ευρώ/τόνο, ανά έτος, με βάση τον Καν. 14705/2006. Aνάλογα με το είδος των εκτρεφομένων ζώων και βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας του ΥΠΑΑΤ, η αγελάδα επιδοτείται για 1.000 κιλά, τα αιγοπρόβατα για 150 κιλά και το μοσχάρι για 600 κιλά ζωοτροφές περίπου τον χρόνο.

Δικαιούχοι για την εφαρμογή αυτού του κανονισμού είναι οι συνεταιρισμοί, οι κτηνοτρόφοι, οι έμποροι ζωοτροφών, καθώς και οι βιομηχανίες παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν το είδος και τον αριθμό του ζωικού τους κεφαλαίου (θεωρημένο και επικαιροποιημένο από τη Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων), προς τη Διεύθυνση Μηχανισμών Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να υπολογιστεί η ποσότητα των επιδοτούμενων ζωοτροφών που τους αναλογεί.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται σχετικά με τις ποσότητες έως και τις 15 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται το έτος εφοδιασμού. Δυστυχώς, όμως, η διαδικασία αυτή δεν τηρείται στον βαθμό που θα έπρεπε και, σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών της ΕΕ και της εθνικής νομοθεσίας, έχουν ξεπεραστεί τα όρια της νομιμότητας. Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι η διατάραξη της ομαλής διαδικασίας στην απορρόφηση των ενισχύσεων, όπου επιτήδειοι και αετονύχηδες έμποροι καρπώνονται ένα μεγάλο ποσοστό των επιδοτήσεων σε βάρος των νόμιμων κτηνοτρόφων.

Ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ΕΑΣ Νάξου, η οποία ενώ ενημερώνεται για την ποσότητα ζωοτροφών που της αντιστοιχεί, δεν ενημερώνεται στη συνέχεια αν υπάρχουν στη λίστα της παραγωγοί που έχουν κάνει μόνοι τους αίτηση ή αν έχουν κάνει σε κάποιον άλλον έμπορο ζωοτροφών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάποιοι κτηνοτρόφοι να παίρνουν περισσότερες επιδοτούμενες ζωοτροφές, σε βάρος άλλων. Περισσότερο αδικημένοι εμφανίζονται οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι έχουν ως αποκλειστικό προμηθευτή τους την Ένωση.

Υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις, όπως μας αναφέρουν παραγωγοί του νησιού, αλλά και των μικρών Κυκλάδων γενικότερα, που αποδεικνύουν περίτρανα το μέγεθος της υπόθεσης και αφορούν ένα ποσό ενισχύσεων που πλησιάζει το ένα εκατομμύριο ευρώ ετησίως.

Παραδείγματα «ορθών πρακτικών»

*Παραγωγός «Α» αναφέρει ότι παίρνει όλα τα επιδοτούμενά του από την ΕΑΣ που είναι μέλος, αλλά ταυτόχρονα έχει γραφτεί και σε εμπόρους ζωοτροφών, που δεν αγοράζει ζωοτροφές, παρά μόνο του δίνει ο έμπορος κάποια τιμολόγια για να μειώσει την εφορία του. Πόση επιδότηση έχει δοθεί στην ΕΑΣ από όπου ο παραγωγός προμηθεύεται τις ζωοτροφές του και πόση επιδότηση στον έμπορο; Ποιος είναι υπεύθυνος για τον συγκεκριμένο έλεγχο;

*Παραγωγός «Β» αναφέρει ότι έχει κάνει αίτηση για ζωοτροφές ως κτηνοτρόφος μόνος του στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα επιδοτούμενά του τα εκμεταλλεύεται, έτσι ώστε να μεταφέρει οικονομικά όλες τις χορτονομές του, ενώ τα υπόλοιπα τα προμηθεύεται από την ΕΑΣ. Έχει δικαιώματα και από την ΕΑΣ, εφόσον έχει κάνει μόνος του αίτηση και αν ναι, σε τι ποσοστό;

*Παραγωγός «Γ» αναφέρει ότι μεταφέρει χορτονομή που δεν ανήκει σε επιδοτούμενα, ως επιδοτούμενη. Ο προμηθευτής του εκδίδει τιμολόγιο με χορτονομή επιδοτούμενη και εκτός αυτού αναφέρει ότι το φορτίο, λόγω όγκου, δεν ήταν ίδιο με το καθαρό βάρος της νταλίκας. Η φορτωτική εκδόθηκε σύμφωνα με το καθαρό βάρος της νταλίκας και ο παραγωγός πήρε περισσότερα μεταφορικά επιστροφή. Ποιος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο στον παραγωγό;

*Παραγωγός «Δ» αναφέρει ότι έμπορος ζωοτροφών που εμπορεύεται και άλλα προϊόντα εκδίδει τιμολόγια ζωοτροφών αντί για τα άλλα προϊόντα.

*Παραγωγός «Ε» αναφέρει ότι προμηθεύτηκε ζωοτροφές από παραγωγό που έφερε ζωοτροφές από Αθήνα, μέσω επιδότησης για το δικό του ζωικό κεφάλαιο, χωρίς να κοπεί τιμολόγιο, ενώ τις πλήρωσε πολύ φθηνά.