Η Κομισιόν έτοιμη να παρουσιάσει τους αναθεωρημένους κανονισμούς της ΚΑΠ

Αποδυνάμωση της περιβαλλοντικής αιρεσιμότητας, δύο τροποποιήσεις/έτος των Στρατηγικών Σχεδίων και νέο Οικολογικό Σχήμα

Έτοιμη να παρουσιάσει την πρότασή της για την τροποποίηση των Κανονισμών της ΚΑΠ, όσον αφορά τα πρότυπα GAEC και άλλα θέματα που σχετίζονται με την απλούστευσή της, είναι η Κομισιόν, η οποία, με fast track διαδικασίες και χωρίς να έχει προχωρήσει σε μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων, προχωρά στην αποδυνάμωση της περιβαλλοντικής αιρεσιμότητας της ΚΑΠ 2023-2027. Οι μεγάλες κινητοποιήσεις των αγροτών στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με τη μεγάλη μάχη που πρόκειται να δοθεί πολιτικά ενόψει των ευρωεκλογών, λειτούργησαν ως ισχυρός μοχλός πίεσης, προκειμένου οι γραφειοκράτες των Βρυξελλών να υπαναχωρήσουν στις μέχρι πρότινος αμετακίνητες θέσεις τους.

Με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες να τοποθετούν τις ανακοινώσεις της Κομισιόν την Παρασκευή 15 Μαρτίου, οι αλλαγές επί των Κανονισμών αναμένεται να οριστικοποιηθούν μετά το Συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας.

Μία πρώτη γεύση των όσων εφαρμοστούν έχει δώσει εξάλλου ήδη η Κομισιόν από τις 22 Φεβρουαρίου, οπότε και παρουσίασε το πακέτο μέτρων για τη μείωση του διοικητικού φόρτου, αλλά και την ελάφρυνση των αγροτών από τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, η αγροτική ηλεκτρονική εφημερίδα ARC2020 και οι δημοσιογράφοι Natasha Foote και Oliver Moore αποκάλυψαν το προσχέδιο της πρότασης της Κομισιόν. Στο κείμενο διατυπώνονται οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χαλάρωση μίας σειράς κανόνων που σχετίζονται με τα πρότυπα GAEC, καθώς και μια γενική διάταξη που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να θεσπίσουν «παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις ενόψει των ολοένα και πιο απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών που μπορούν να εμποδίσουν τους αγρότες να συμμορφωθούν».

Παρεκκλίσεις

Στο προσχέδιο προτείνεται να επιτρέπεται στα κράτη-μέλη να παρέχουν εξαιρέσεις από τα GAEC 5, 6 και 7, η άρση της υποχρέωσης βάσει του GAEC 8 για τη χρήση ελάχιστου ποσοστού καλλιεργήσιμης γης για μη παραγωγικά χαρακτηριστικά, αλλά και η θέσπιση από τα κράτη-μέλη ενός Οικολογικού Σχήματος που θα παρέχει οικονομική στήριξη στους αγρότες να διατηρήσουν ένα μερίδιο καλλιεργήσιμης γης σε μη παραγωγική κατάσταση ή να δημιουργήσουν νέα χαρακτηριστικά τοπίου.

Μία από τις προτάσεις είναι, ακόμη, να εξαιρεθούν οι μικρές εκμεταλλεύσεις κάτω των 10 εκταρίων από τους ελέγχους που σχετίζονται με τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις αιρεσιμότητας. Επιπλέον, σχεδιάζεται τα κράτη-μέλη να απαλλαγούν από την υποχρέωση της αναθεώρησης της νομοθεσίας για το περιβάλλον και το κλίμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ θα τους δοθεί η δυνατότητα να τροποποιούν το Στρατηγικό τους Σχέδιο δύο φορές τον χρόνο.

Σε αυτό το σημείο αξίζει, επίσης, να σημειώσουμε ότι στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου έχει δημοσιευτεί προς έγκριση η τροποποίηση, όσον αφορά το GAΕC 1 και τον υπολογισμό των μόνιμων βοσκότοπων, ώστε, μεταξύ άλλων, οι παραγωγοί με μειωμένη κτηνοτροφία να μη χρειαστεί να μετατρέψουν εκ νέου αρόσιμες εκτάσεις σε βοσκότοπους.

Στρατηγικός Διάλογος

Εν τω μεταξύ, στις 11 και 12 Μαρτίου ολοκληρώθηκε στις Βρυξέλλες η δεύτερη συνεδρίαση της ολομέλειας του Στρατηγικού Διαλόγου για το μέλλον της γεωργίας της ΕΕ, η οποία, σύμφωνα με τους διοργανωτές, ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική. Κατά τη 2η συνεδρίαση, οι τέσσερις Ομάδες Εργασίας παρουσίασαν ενημερώσεις σχετικά με το μέχρι στιγμής έργο τους και περιέγραψαν τα βήματα που πρέπει να γίνουν πριν από την επόμενη συνεδρίαση της ολομέλειας (στις 22 και 23 Απριλίου). Ο Γερμανός καθηγητής Peter Strohschneider, που προεδρεύει, χαιρέτισε τις προόδους που έγιναν στην προετοιμασία των συστάσεων του Στρατηγικού Διαλόγου, που πρόκειται να οριστικοποιηθούν έως το καλοκαίρι.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε πριν από λίγες ημέρες το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη», των Τμημάτων Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΓΠΑ, το στέλεχος της Γενικής Δ/νσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ (DGAgri), Πέτρος Αγγελόπουλος, σημείωσε ότι «η τελική έκθεση θα τροφοδοτήσει το θεματολόγιο πολιτικής και τις πρωτοβουλίες της επόμενης Επιτροπής». Όπως εξήγησε, από το έτος 2025, θα αρχίσουν να κατατίθενται οι νέες προτάσεις για την ΚΑΠ μετά το 2027, αλλά και για το νέο ΠΔΠ.

*Όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Παρασκευής 15/3/2024