Kομισιόν: Μόνο για παραγωγή τροφίμων η εξαίρεση από τις υποχρεώσεις αγρανάπαυσης και εναλλαγής καλλιεργειών για το 2023

Τώρα αποφασίζουν τα κράτη-μέλη

Προθεσμία 30 ημερών έχουν τα κράτη-μέλη, προκειμένου να γνωστοποιήσουν στην Κομισιόν εάν προτίθενται να αξιοποιήσουν την εξαίρεση από την εφαρμογή των προτύπων για την Καλή Γεωργική και Περιβαλλοντική Κατάσταση της γης (ΚΓΠΚ, GAEC) 7 και 8 για το έτος υποβολής αιτήσεων 2023, μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει και επίσημα το πράσινο φως για την παράταση των παρεκκλίσεων για ένα επιπλέον έτος.

Η απόφαση πήρε υπογραφή και δημοσιεύτηκε στις 27 Ιουλίου 2022. Σύμφωνα με αυτή, «δεδομένης της ανάγκης, αφενός, να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα επισιτιστικής ασφάλειας που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα και την οικονομική προσιτότητα των τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο και, αφετέρου, να διατηρηθεί το δυναμικό παραγωγής τροφίμων της Ένωσης και, παράλληλα, να επιτευχθούν οι στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ, ιδίως της στρατηγικής «Από το Aγρόκτημα στο Πιάτο» και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, είναι σκόπιμο να επιτραπεί κατ’ εξαίρεση στους γεωργούς η ευελιξία να χρησιμοποιούν τη διαθέσιμη αρόσιμη γη τους για την παραγωγή τροφίμων, μετριάζοντας παράλληλα τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν οι επιλογές αυτές στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή».

Επιτρέπεται, λοιπόν, στα κράτη-μέλη να παρεκκλίνουν, για το έτος υποβολής αιτήσεων 2023, από την εφαρμογή του προτύπου ΚΓΠΚ 7 και της πρώτης απαίτησης του προτύπου ΚΓΠΚ 8.

Πιο αναλυτικά, μπορούν να παρεκκλίνουν από την εφαρμογή ενός ή και των δύο από τα ακόλουθα πρότυπα ΚΓΠΚ, όπως καθορίζεται από τα κράτη-μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ:

α) ΚΓΠΚ 7 «Αμειψισπορά σε αρόσιμη γη, εκτός από καλλιέργειες που καλλιεργούνται κάτω από το νερό».

β) ΚΓΠΚ 8, πρώτη απαίτηση «Ελάχιστο ποσοστό των γεωργικών εκτάσεων που διατίθεται σε μη παραγωγικές εκτάσεις ή στοιχεία.

«Όχι» για ζωοτροφές

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, τα κράτη-μέλη που κάνουν χρήση οποιασδήποτε από τις παρεκκλίσεις θα πρέπει να προωθούν τις καλλιέργειες για την παραγωγή τροφίμων. Τι σημαίνει αυτό; Όπως επισημαίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «η παρέκκλιση είναι προσωρινή, περιορίζεται στο έτος υποβολής αιτήσεων 2023 και σε ό,τι είναι απολύτως αναγκαίο για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προβλημάτων επισιτιστικής ασφάλειας, τα οποία απορρέουν από τη ρωσική στρατιωτική επίθεση κατά της Ουκρανίας και, ως εκ τούτου, δεν αφορά τη φύτευση καλλιεργειών που χρησιμοποιούνται συνήθως για ζωοτροφές (καλαμπόκι και σόγια)».