Κομισιόν: Πιέζει λόγω εκλογών να εφαρμοστούν άμεσα οι τροποποιήσεις της ΚΑΠ

Συνεδριάζουν στις 26/3 οι υπουργοί Γεωργίας

Την επίσπευση των διαδικασιών προκειμένου να εφαρμοστούν ήδη από το 2024 οι τροποποιήσεις του Κανονισμού της ΚΑΠ για την αιρεσιμότητα και τα Στρατηγικά Σχέδια των κρατών-μελών επιδιώκει η Κομισιόν, που «πιέζεται» χρονικά ενόψει των ευρωεκλογών.

Χαρακτηριστική είναι η έκκληση που απηύθυνε ο επίτροπος Γεωργίας, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, προς τους ευρωβουλευτές της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου, στη συνεδρίαση της οποίας παραβρέθηκε την Τρίτη 19/3 για να παρουσιάσει το πακέτο προτάσεων της Κομισιόν με στόχο την απλούστευση των απαιτήσεων της ΚΑΠ και την ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου από τις πλάτες των αγροτών.

«Καλώ το Κοινοβούλιο να εξετάσει το κείμενο το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να εφαρμοστεί από το 2024», είπε, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ισορροπημένες προτάσεις. Υπενθυμίζεται ότι οι προτάσεις της Κομισιόν δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή 15 Μαρτίου, όπως είχε προαναγγείλει η «ΥΧ» την περασμένη εβδομάδα, ενώ έγιναν γνωστές και οι πρωτοβουλίες της για μία νέα δέσμη μέτρων που στόχο έχουν την ενίσχυση της θέσης των παραγωγών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Όλα αυτά αναμένεται να συζητηθούν διεξοδικά την ερχόμενη Τρίτη 26 Μαρτίου στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες. Το θέμα έχει ήδη περιληφθεί στην ημερησία διάταξη, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία έγκρισης.

Οι προτάσεις τροποποίησης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την επανεξέταση ορισμένων προϋποθέσεων στον Κανονισμό για τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ. Η επανεξέταση αφορά τα πρότυπα ΚΓΠΚ 8 για τα μη παραγωγικά χαρακτηριστικά, ΚΓΠΚ 7 για την αμειψισπορά και ΚΓΠΚ 6 για την εδαφοκάλυψη κατά τις ευαίσθητες περιόδους. Επίσης, προτείνει να μπορούν τα κράτη-μέλη να εξαιρούν ορισμένες καλλιέργειες, τύπους εδάφους ή γεωργικά συστήματα από τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις σχετικά με την άροση, την εδαφοκάλυψη και την αμειψισπορά/διαφοροποίηση των καλλιεργειών (ΚΓΠΚ 5, 6, 7 αντίστοιχα).

Σύμφωνα με την Κομισιόν, θα μπορούσαν, επίσης, να είναι δυνατές στοχευμένες εξαιρέσεις, ώστε να επιτραπεί το όργωμα για την αποκατάσταση μόνιμων λειμώνων σε περιοχές Natura 2000 σε περίπτωση ζημίας λόγω θηρευτών ή χωροκατακτητικών ειδών (ΚΓΠΚ 9).

Σε ακραίες περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών, που εμποδίζουν τους γεωργούς να εργαστούν σωστά και να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις ΚΓΠΚ, τα κράτη-μέλη μπορούν, επίσης, να θεσπίσουν προσωρινές παρεκκλίσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένες και να ισχύουν μόνο για τους θιγόμενους δικαιούχους.

Για να διασφαλιστεί ότι οι χώρες της ΕΕ μπορούν να προσαρμόζουν συχνότερα τα Στρατηγικά τους Σχέδια στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, η Επιτροπή προτείνει να διπλασιαστεί ο αριθμός των τροποποιήσεων που επιτρέπονται κάθε χρόνο.

Τέλος, προτείνει να εξαιρεθούν οι μικρές εκμεταλλεύσεις κάτω των 100 στρεμμάτων από τους ελέγχους και τις κυρώσεις που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αιρεσιμότητας. Αυτό θα μειώσει σημαντικά τον διοικητικό φόρτο που σχετίζεται με τους ελέγχους για τους μικροκαλλιεργητές, που αντιπροσωπεύουν το 65% των δικαιούχων της ΚΑΠ.

Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επανεξετάσουν τα Στρατηγικά τους Σχέδια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, εάν επικαιροποιηθούν σε επίπεδο ΕΕ συγκεκριμένες περιβαλλοντικές και κλιματικές πράξεις (για παράδειγμα σχετικά με τη διατήρηση των άγριων πτηνών και των φυσικών οικότοπων της άγριας πανίδας και χλωρίδας και την προστασία των υδάτων).

Κατάσταση αγορών και μέλλον

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου θα συζητηθεί, για άλλη μία φορά, η κατάσταση των αγορών, ιδίως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, παρουσία, μάλιστα, του υπουργού Γεωργίας της χώρας.

Επιπλέον, θα ενημερωθούν και οι υπουργοί για τις πρωτοβουλίες της Κομισιόν όσον αφορά την ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (παρατηρητήριο κόστους παραγωγής, περιθωρίων κέρδους και εμπορικών πρακτικών κ.ά.).

Επιπλέον, θα δοθεί μία πρώτη εικόνα για τα αποτελέσματα των εκδηλώσεων που διοργάνωσε η Προεδρία για το μέλλον της γεωργίας και της ΚΑΠ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της διαδικτυακής έρευνας που διεξάγει η Κομισιόν έως τις 8 Απριλίου, τουλάχιστον μέχρι το πρωί της Τρίτης 19/3 είχαν απαντήσει περίπου 14.000 αγρότες.