Κομισιόν: Προχωράει το Παρατηρητήριο Λιπασμάτων

Την Πέμπτη 16 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, με σκοπό την επίσημη σύσταση της ομάδας ειδικών που θα απασχοληθούν στο υπό σύσταση Παρατηρητήριο Λιπασμάτων. Η πρόσκληση θα είναι ανοιχτή έως τις 4 Απριλίου.

Το νέο αυτό παρατηρητήριο θα βασιστεί στα παρατηρητήρια αγορών που λειτουργούν ήδη για διάφορους γεωργικούς τομείς, όπως για παράδειγμα για το γάλα, τις καλλιέργειες και τα οπωροκηπευτικά.

Αίτηση συμμετοχής καλούνται να καταθέσουν μεταξύ άλλων οργανώσεις που εκπροσωπούν ενδιαφερόμενα μέρη από τουλάχιστον δέκα κράτη-μέλη της ΕΕ και δραστηριοποιούνται εντός της ΕΕ στις αλυσίδες εφοδιασμού λιπασμάτων.

Το παρατηρητήριο, υπό την προεδρία της Γενικής Διεύθυνσης AGRI θα απαρτίζεται από έως 20 μέλη που θα διορίζονται με πενταετή θητεία. Μεταξύ άλλων, τα μέλη του:

1) Θα παρέχουν πληροφορίες και στοιχεία «από πρώτο χέρι» σχετικά με την κατάσταση της αγοράς λιπασμάτων και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.

2) Θα διασφαλίζουν τη διαφάνεια σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα των λιπασμάτων.

3) Θα ανταλλάσσουν εμπειρίες και ορθές πρακτικές.

Η δημιουργία του παρατηρητηρίου ήταν ένα πάγιο αίτημα των αγροτών της ΕΕ (και των οργανώσεών τους μέσω των COPA-COGECA) που όμως έγινε ακόμα πιο επιτακτικό, λόγω των έκτακτων συνθηκών μετά την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς εκτοξεύθηκε η τιμή του φυσικού αερίου και των λιπασμάτων.

Στα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ, κοντά στα 98 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν στο 32% του προϋπολογισμού της νέας ΚΑΠ, θα διοχετευθούν προς όφελος του κλίματος, του νερού και του εδάφους, ενώ θα στηρίξουν βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης, όπως η βιολογική λίπανση και η εναλλαγή καλλιεργειών προς την κατεύθυνση των ψυχανθών, για τη ρύθμιση του αζώτου στο έδαφος.