Κομμάτι του ΠΑΑ για τη συμβουλευτική των αγροτών θέλει και η διοίκηση της ΠΟΓΕΔΥ

Με επιστολή της προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τους γενικούς γραμματείς του ΥΠΑΑΤ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημόσιων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) ζητάει να καθοριστεί το πλαίσιο της ενασχόλησης των Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων με το σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αιτείται έμμεσα και την παροχή επιπλέον αμοιβής στους γεωτεχνικούς γεωργικούς συμβούλους του Δημοσίου.

Τη στιγμή που η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που δεν έχει προκηρύξει ακόμα το Μέτρο 2 του ΠΑΑ για τη Συμβουλευτική, παρόλο που αποτελεί προαπαιτούμενο της νέας ΚΑΠ, μειώνοντας συνεχώς τον προϋπολογισμό του προς ζημία των αγροτών, η ΠΟΓΕΔΥ διερωτάται, μέσω της επιστολής της, αν θα υπάρχει επιπλέον αμοιβή για τους γεωτεχνικούς γεωργικούς συμβούλους του Δημοσίου για την παροχή πιστοποιημένων συμβουλών. Θέτουν, επίσης, το ερώτημα «ποιο είναι το κίνητρο για έναν γεωτεχνικό γεωργικό σύμβουλο να αναλάβει την ευθύνη να δίνει συμβουλές και να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα σχετικά άρθρα της ΥΑ, αν δεν υπάρχει επιπλέον αμοιβή».

Η «ΥΧ» επικοινώνησε με τον πρόεδρο της ΠΟΓΕΔΥ, Νίκο Κακαβά, ο οποίος και υπογράφει την επιστολή. Ο ίδιος αναφέρει ότι, ως ΠΟΓΕΔΥ, αιτούνται επιπλέον αμοιβή που θα προέρχεται από το Μέτρο 2 του ΠΑΑ για να αναλάβουν τον ρόλο των τεχνικών συμβούλων.

Δηλαδή, να λειτουργούν ως ελεγκτές-τεχνικοί σύμβουλοι του Μέτρου, οι οποίοι θα ελέγχουν τους φακέλους που έχουν καταθέσει οι αγρότες στους ιδιώτες συμβούλους. Σε ερώτηση της εφημερίδας αν σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα ο δημόσιος γεωτεχνικός σύμβουλος λαμβάνει επιπλέον αμοιβή από τον μισθό του για να παρέχει την παραπάνω υπηρεσία, ο κ. Κακαβάς τόνισε ότι υπάρχουν παραδείγματα χωρών, τα οποία δεν ήταν σε θέση, όμως, να κατονομάσει τη δεδομένη στιγμή.

Ο ίδιος τόνισε ότι «αυτό που διεκδικούμε, στο πλαίσιο του ελεγκτικού-συμβουλευτικού οργάνου, είναι να υπάρχει μία εύλογη αμοιβή. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να πάρουμε τη δουλειά των ιδιωτών συναδέλφων».

Επίσης, στην επιστολή που απέστειλαν, ζητούν τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας με ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της στην Ομάδα Εργασίας, που πρέπει να συσταθεί από το ΥΠΑΑΤ, στο πλαίσιο της πρόβλεψης που υπάρχει στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 της ΥΑ. Με τη συμμετοχή τους στην ομάδα εργασίας, θα καταθέσουν την πρόταση τους σχετικά με τον ρόλο των γεωτεχνικών γεωργικών συμβούλων του Δημοσίου στο Σύστημα Παροχής Συμβουλών, καθώς και θα συζητήσουν όλα τα ερωτήματα που έχουν θέσει σχετικά με την επιπλέον αμοιβή.