Κώστας Κιλτίδης: «Με καινοτόμες δράσεις αναδείξαμε τον αγροδιατροφικό πλούτο της Κεντρικής Μακεδονίας»

Στην επί σειρά ετών λειτουργία της, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας –με τον Κιλκισιώτη πρώην υπουργό Γεωργίας, Κωνσταντίνο Κιλτίδη, να βρίσκεται από την αρχή της ίδρυσής της στο τιμόνι του φορέα–, άνοιξε διάπλατους ορίζοντες και δημιούργησε νέες δυνατότητες απόκτησης πολύτιμης τεχνογνωσίας και υποστήριξης στον νευραλγικό τομέα της πρωτογενούς παραγωγής της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, βοήθησε στην καλλιέργεια μιας νέας γενιάς επαγγελματιών βιώσιμης ανάπτυξης στην αγροδιατροφή.

Με στοχευμένες δράσεις, ενέργειες, ευρωπαϊκά και εθνικά έργα, ερευνητικά προγράμματα και πρωτόκολλα συνεργασίας, εργαλεία εκπαίδευσης ενεργούς μάθησης, αλλά και καίριες παρεμβάσεις για την ενδυνάμωση της ελληνικής υπαίθρου, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια του πρωτογενούς τομέα της χώρας μας.

Όπως παραδέχεται ο κ. Κιλτίδης, στο σύνολο των δράσεων που κλήθηκε να διαχειριστεί ο φορέας υπήρξε, ταυτόχρονα, οικονομική δυσπραγία από πανδημία και οικονομική κρίση ακρίβειας. Ωστόσο, στη μέχρι τώρα πορεία του υλοποιήθηκαν σημαντικά έργα και ενέργειες, όπως και ενημερωτικές και επιμορφωτικές δράσεις, με στόχο την ανάδειξη, την προβολή και την προώθηση των μοναδικών και ποιοτικών προϊόντων της μακεδονικής γης.

Χαρακτηριστικά είναι τα τρία έργα που υλοποίησε η Αγροδιατροφική, το NEXT-FOOD, το AG CLUSTER και το INOFA, τα οποία αναδεικνύουν τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες για την επανακατοίκηση της υπαίθρου, μέσω επιτυχημένων εφαρμογών ευφυούς γεωργίας για την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής.

Όπως αναλύει περαιτέρω ο κ. Κιλτίδης, το έργο NEXT FOOD αφορούσε ένα νέο μοντέλο παροχής γεωργικών γνώσεων με βιωματική μάθηση/action learning model, το οποίο έδινε έμφαση στη γνώση των αγροτών και στη σημασία της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων του γεωργικού τομέα, ώστε να τονιστεί η αειφορική διάσταση στην οποία πρέπει να στραφεί η αγροτική παραγωγή. Την ίδια ώρα, το AG CLUSTER επικεντρωνόταν σε ένα καίριο ζήτημα της αγροτικής παραγωγής που είναι το αποτύπωμα του άνθρακα.

Συγκεκριμένα, αφορούσε την εφαρμογή ενός καινοτόμου συστήματος υπολογισμού του αποτυπώματος του άνθρακα σε καλλιέργειες ροδάκινου και ακτινιδίου, με παράλληλη εφαρμογή συστημάτων ευφυούς γεωργίας, και το οποίο είχε για πρώτη φορά μετρήσιμα αποτελέσματα. Από τα έργα που υλοποίησε η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της ΠΚΜ ήταν και ο συνεργατικός σχηματισμός καινοτομίας «Internet of Food Alliance» που στόχευε, μεταξύ άλλων, στην ευφυή γεωργία, στην ψηφιακή ιχνηλασιμότητα στα αγροδιατροφικά προϊόντα και στην αλυσίδα τροφοδοσίας.

Προτάσεις για την αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου

«Είναι η ασύγκριτη βιοποικιλότητα, η εδαφοκλιματική συνθήκη και το γεωγραφικό ανάγλυφο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα στην ελληνική γεωργοδιατροφή, που δρουν πολλαπλασιαστικά εντός της κοινωνίας και πάνω απ’ όλα υπέρ αυτής. Ας το κατανοήσουμε, χωρίς ζώσα ύπαιθρο, δεν λογίζεται πατρίδα.

Ούτε και σύγχρονο κράτος με την καθολική κατοίκηση της επικράτειας», συνηθίζει να λέει ο πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της ΠΚΜ, Κωνσταντίνος Κιλτίδης, υποστηρίζοντας γενικά, αλλά ευδιάκριτα τα μείζονα θέματα στρατηγικής που έχουν να κάνουν με τη γενικότερη πολιτική κατεύθυνση, αλλά και τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίζουν οι Αγροδιατροφικές Συμπράξεις, λειτουργώντας ως ένας συμβουλευτικός, ενισχυτικός και υποστηρικτικός μηχανισμός προς την κεντρική διοίκηση.

Όπως τονίζει, από τη χώρα απουσιάζει ένας γεωργοδιατροφικός στρατηγικός διυπουργικός οργανισμός που θα μπορούσε να ενισχύσει και να συντονίσει τα σχετικά ζητήματα των Αγροδιατροφικών Συμπράξεων.

Για τον σκοπό αυτόν, καταθέτει τις δικές του ολοκληρωμένες προτάσεις για την υιοθέτηση πολιτικών που αφορούν τόσο τη σύσταση Διυπουργικού Οργανισμού Γεωργοδιατροφής, σύγχρονες αναγεννημένες Δασικές Υπηρεσίες (νερό, αντιδιάβρωση, βιομάζα, αυτοφυή φυτά, ενίσχυση βοσκοτόπων), τη μετάβαση σε Κυβερνητική Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με αυτοτελείς οικονομικούς πόρους και αποφυγή ανταγωνισμού, αλλά και ανασύσταση του υπουργείου Γεωργίας που θα είναι αντάξιο του προορισμού του και των σύγχρονων προσδοκιών.

«Πρέπει να αλλάξουν τα ποιοτικά γνωρίσματα της ζωής και να εξομοιωθούν ανάλογα με αυτά των αστικών κέντρων, να υπάρχουν υπηρεσίες, υποδομές, σχολεία, εκκλησίες, ο γιατρός, το καφενείο. Γι’ αυτό και καταθέτω την πρόταση ότι πρέπει να υπάρξει το σημείο μηδέν, το σημείο ισορροπίας και η διακομματική συμφωνία, ή έστω συμφωνία πολιτών, προκειμένου να γίνει επανακατοίκηση της υπαίθρου», τόνισε πρόσφατα σε ομιλία του για τη σύγχρονη ελληνική γεωργία και την επανακατοίκηση της υπαίθρου.

Μάλιστα, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του και τις κεντρικές πολιτικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν, που, μεταξύ άλλων, είναι οι εξής: πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών κατοικιών και διάθεσης στους νέους γεωργούς, ρυμοτομικά πολεοδομικά σχέδια για τη δημιουργία κωμοπόλεων ή μικρών πόλεων, δημιουργία οδών αστικού χαρακτήρα, με παράλληλους αγροτικούς για γεωργικά μηχανήματα, καθολική στήριξη κτηνοτρόφων για σταβλική, εκτατική κτηνοτροφία, ενίσχυση της διατροφικής μεταποίησης, εισόδημα και βιοπορισμός υπό τη στήριξη της πολιτείας κ.ά.