Κρίσιμες ημέρες για την αντιμετώπιση της ευδεμίδας στο αμπέλι

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης εφιστά την προσοχή των παραγωγών για την αντιμετώπιση της τρίτης γενιάς της ευδεμίδας και συγκεκριμένα των προνυμφών της, που αυτές τις ημέρες πρόκειται να εκκολαφθούν.

Αναλυτικότερα, αναφέρει: «Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης, υπολογίζεται ότι το χρονικό διάστημα 16-20 Αυγούστου θα υπάρχουν συνεχόμενες ωοτοκίες και αντίστοιχα το χρονικό διάστημα 19-24 Αυγούστου θα υπάρχουν συνεχόμενες εκκολάψεις των νεαρών προνυμφών».

Σε ό,τι αφορά τα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες, ο ενδεικτικός χρόνος επέμβασης, στην περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη και ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, είναι το διάστημα από 19 έως 21 Αυγούστου. Το Περιφερειακό Κέντρο συμβουλεύει τους αμπελουργούς να ενημερωθούν πότε έγινε η τελευταία επέμβαση, ποια δραστική ουσία χρησιμοποιήθηκε, καθώς και ποια χρονική κάλυψη αυτή δίνει.

Όπως τονίζουν, «η αντιμετώπιση της γενεάς αυτής είναι πολύ σημαντική. Οι προνύμφες της τρίτης γενεάς δεν προχωρούν πολύ στο μεσοκάρπιο, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε χυμό των ραγών, με αποτέλεσμα να μετακινούνται συχνά από ράγα σε ράγα, καταστρέφοντας τελικά μεγαλύτερο αριθμό ραγών και προκαλώντας μεγαλύτερη βλάβη από τις προηγούμενες γενεές.

Εκτός από την άμεση βλάβη λόγω καταστροφής των ραγών και ρύπανσής τους με τα αποχωρήματα και τους ιστούς της προνύμφης, συνήθως προκαλείται σήψη των βοτρύων από μύκητες ή άλλους μικροοργανισμούς που εγκαθίστανται στις τραυματισμένες ράγες και στη συνέχεια απλώνονται και σε υγιείς ράγες».

Προσοχή επίσης πρέπει να δοθεί στον αριθμό ημερών αναμονής από την επέμβαση έως τη συγκομιδή. Το ΠΚ Θεσσαλονίκης αναφέρει ότι η πίεση του ψεκαστήρα πρέπει να είναι μέτρια (να μη σχηματίζεται νέφος), ο ψεκασμός να κατευθύνεται μόνο στα σταφύλια και το ψεκαστικό υγρό να τα καλύπτει καλά. «Για επέμβαση κοντά στη συγκομιδή, να προτιμηθούν σκευάσματα Bacillus thuringiensis. Σε ποικιλίες με πυκνό βότρυ να προτιμηθεί η σκόνη επίπασης.

Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη εάν καταμετρηθούν τουλάχιστον 72 αβγά ή προνύμφες στα οινοποιήσιμα σταφύλια ή τουλάχιστον 27 αβγά ή προνύμφες στα επιτραπέζια σταφύλια, σύμφωνα με το σχέδιο δειγματοληψίας».

Όπως επισημαίνει τέλος ο προϊστάμενος του Κέντρου, «οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και πότε, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε αμπελώνα».