Κρήτη: Τελική διαβούλευση του Αγροδιατροφικού Τομέα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας

Κρήτη: Τελική διαβούλευση του Αγροδιατροφικού Τομέα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας

Ολοκληρώνεται την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 η διαβούλευση του Α΄ Κύκλου του Αγροδιατροφικού Τομέα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3Crete) της Περιφέρειας Κρήτης.

Στην τελική ημερίδα διαβούλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 3/10 στο Ξενοδοχείο Aquila Atlantis, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν όλες οι καινοτόμες ιδέες που έχουν υποβληθεί από επιχειρηματίες και ερευνητές.

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει απευθύνει κάλεσμα στον ερευνητικό και επιχειρηματικό κόσμο της Κρήτης στο πλαίσιο της «Επιχειρηματικής Ανακάλυψης» (Entepreneurial Discovery) ώστε από κοινού να αναπτύξουν συνέργειες για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών, διαδικασιών και προϊόντων, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του νησιού.

Οι ιδέες που υποβλήθηκαν και θα παρουσιαστούν εστιάζουν στο ελαιόλαδο, στα γαλακτοκομικά, κηπευτικά και αμπελοοινικά και αφορούν  στους παρακάτω τέσσερεις τομείς εξειδίκευσης:

  • Έξυπνη Γεωργία – Κτηνοτροφία
  • Φιλοπεριβαλλοντική Γεωργία – Κτηνοτροφία και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
  • Ιχνηλασιμότητα και Ασφάλεια Τροφίμων στον Αγροδιατροφικό τομέα
  • Κυκλική Οικονομία

Θα ακολουθήσει ανάλυση και συζήτηση, παρουσία ειδικών θεματικών επιστημόνων, με στόχο τη εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αναφορικά με το επίπεδο καινοτομίας, εφικτότητας και ωριμότητας των προτάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την σχετική ιστοσελίδα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης:  http://ris3.crete.gov.gr

Αναλυτικά το Πρόγραμμα της Ημερίδας Διαβούλευσης εδώ