Ξανά στις «ουρές» των υπηρεσιών οι αγρότες για τους δασικούς χάρτες

Το περιεχόμενο της νέας Υπουργικής Απόφασης αφήνει υποσχέσεις, αλλά το ξεκαθάρισμα για τις αγροτικές εκτάσεις δεν θα είναι απλή διαδικασία

Για μια ολική αναμόρφωση στο σύνολο των δασικών χαρτών, η οποία μοιραία θα σηματοδοτήσει διαδικασίες πέραν του διμήνου για το ξεκαθάρισμα των εκτάσεων που αφορούν τους αγρότες, κάνουν λόγο στην «ΥΧ» έγκριτοι δασολόγοι. Υπενθυμίζεται ότι τη σχετική Υπουργική Απόφαση για τη ριζική τροποποίηση και εκ νέου ανάρτηση των δασικών χαρτών υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, εξειδικεύοντας τις προβλέψεις του περιβαλλοντικού νόμου 4685/2020, σε μια προσπάθεια να διευθετηθούν εκκρεμότητες για πρώην δασικές εκτάσεις που άλλαξαν χρήση με ευθύνη του κράτους, αλλά θεωρούνται ακόμη δασικές.

Η Υπουργική Απόφαση ακουμπά συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις που πλέον ενσωματώνονται στους νέους δασικούς χάρτες, αλλάζοντας καθοριστικά το τοπίο. Όπως δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης, με αυτή την εξέλιξη «μπαίνει τέρμα στον παραλογισμό του κράτους, που ενώ από την εποχή του Ελευθέριου Βενιζέλου ή του Κωνσταντίνου Καραμανλή έχει παραχωρήσει με επίσημες αποφάσεις εκτάσεις στους αγρότες, θεωρώντας ότι δεν είναι δασικές, με τους δασικούς χάρτες αμφισβήτησε τις ίδιες τις αποφάσεις του».

 

Οι επίμαχες διοικητικές πράξεις αφορούν, μεταξύ άλλων:

✱ Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των εκτάσεων που επελήφθησαν, οι οποίες απέδωσαν γεωργική, κτηνοτροφική ή μεικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.

✱ Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων εκδοθέντα κατ’ εφαρμογή της αγροτικής
νομοθεσίας.

✱ Αποφάσεις κύρωσης διανομών και αναδασμών για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, οι οποίες φέρουν διακριτό αριθμό τεμαχίου και τους αποδόθηκε γεωργική, κτηνοτροφική ή μεικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.

✱ Αποφάσεις υπουργού Γεωργίας ή νομάρχη, διά των οποίων δόθηκαν άδειες για κατάτμηση – αγοραπωλησία αγροτικών εκτάσεων με γεωργική ή κτηνοτροφική ή μεικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.

✱ Αποφάσεις υπουργού Γεωργίας περί παραχώρησης γαιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα.

✱ Άδειες υπουργού Γεωργίας προς σύναψη συμφωνιών εκούσιας μεταβίβασης καλλιεργήσιμων εκτάσεων προς ακτήμονες καλλιεργητές ή κύρωσης των ήδη συναφθεισών, σύμφωνα με τον Αγροτικό Κώδικα.

✱ Αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων περί παραχώρησης αγροτικών δημοσίων κτημάτων (Ιμλιακίων), μπασταινουχικών κτημάτων, εξαγορασθεισών εμφυτεύσεων και εμφυτευτικών γαιών Κρήτης.

✱ Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το Δημόσιο κτημάτων, δυνάμει ειδικών νόμων.

✱ Ειδικά Αγροτικά Μητρώα (Αμπελουργικό και Ελαιοκομικό μητρώο), στα οποία περιλαμβάνονται εκτάσεις, οι οποίες καταλαμβάνονται από νόμιμες πράξεις της Διοίκησης.

Υπάρχουν διάφορες εκκρεμότητες που η εν λόγω απόφαση διευθετεί, όπως για παράδειγμα διοικητικές πράξεις σχετικά με εκτάσεις που αγοράστηκαν από ομάδες παραγωγών και ήταν εκούσιες μεταβιβάσεις για αγροτική αποκατάσταση. Αυτές αποτελούσαν μια κατηγορία που δεν περνιόταν στον δασικό χάρτη ως διανομή, γιατί δεν ήταν διανομές που εκτέλεσε το υπουργείο Γεωργίας, ωστόσο τώρα λογίζονται ως αγροτικές.

Παρότι η εξέλιξη αυτή φαίνεται να οδηγεί τις αγροτικές εκτάσεις ένα βήμα πιο κοντά στον απεγκλωβισμό από την ταμπέλα της δασικής έκτασης, παράλληλα θέτει σε λειτουργία έναν νέο κύκλο γραφειοκρατίας που θα απαιτήσει υπομονή και επιμονή από πλευράς των αγροτών. «Έχουμε μια αναμόρφωση στο σύνολο του χάρτη που, ως διαδικασία, θα απαιτήσει χρόνο. Υπάρχει στο Ελαιοκομικό και Αμπελουργικό Μητρώο που δεν είναι περασμένα στον δασικό χάρτη, όπως οι εκτάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα στοιχεία της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε., ακόμα και αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων, οικοδομικές άδειες και άλλα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν από τον ίδιο τον ιδιώτη προς τις υπηρεσίες», σχολιάζουν στην «ΥΧ» οι ειδικοί.

Όλα τα παραπάνω δεδομένα διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο για τους αγρότες, έναν «άλλον» χάρτη. Εκτιμάται, λοιπόν, ότι η κατάσταση αυτή θα είναι αδύνατον να ξεκαθαρίσει μέσα στους επόμενους δύο μήνες, όπως έχει ορισθεί. Ιδιαίτερα όταν ουσιαστικά κινητοποιεί ξανά τους πολίτες και τις υπηρεσίες που, κρίνοντας από τις δυνατότητες και το προσωπικό των τελευταίων, θα είναι αδύνατον να ανταποκριθούν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Συνεπώς, θεωρείται ότι η επίλυση του ζητήματος που έχει ανακύψει θα καθυστερήσει πολύ περισσότερο από τους δύο μήνες.