Ξεκίνησαν τα ακτινίδια στην Καβάλα

Ξεκίνησαν τα ακτινίδια στην Καβάλα

Στις 17 Σεπτέμβρη ξεκίνησε η συγκομιδή ακτινιδίων στην Καβάλα, όπως ανακοινώθηκε από την διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Συγκεκριμένα, σε σχέση με την συγκομιδή των ακτινιδιών αναφέρονται τα εξής:

1) Ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής ακτινιδίων για τον Νομό Καβάλας, η 17η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο.

2) Κάθε ενδιαφερόμενος που σκοπεύει να συγκομίσει ακτινίδια (εφόσον αυτά είναι επαρκώς ανεπτυγμένα και στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης), θα υποβάλει άπαξ σχετική υπεύθυνη δήλωση στην Υπηρεσία, ένα εικοσιτετράωρο πριν την έναρξη της συγκομιδής, στην οποία πέραν των άλλων θα δηλώνεται: Η ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής, η αναμενόμενη παραγωγή σε τόνους, ο τόπος αποθήκευσης (ακριβή στοιχεία αποθήκης), ο τόπος συσκευασίας (ακριβή στοιχεία συσκευαστηρίου)

3) Κατά τη συσκευασία των συγκομισμένων ακτινιδίων στον τόπο παραγωγής και την πρώτη αποστολή τους προς οποιοδήποτε προορισμό (εγχώρια αγορά, κοινοτικές χώρες, τρίτες χώρες), οι βαθμοί ΒRΙΧ των καρπών πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,2, ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15%.

4) Μετά την παραπάνω πρώτη αποστολή, σε όλα τα επόμενα στάδια διακίνησης οι βαθμοί ΒRΙΧ των καρπών πρέπει να είναι τουλάχιστον 9,5.

5) Για την εφαρμογή των παραπάνω, θα διενεργούνται έλεγχοι από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας, ενώ οι παραβάτες θα παραπέμπονται στις αρμόδιες επιτροπές κυρώσεων.