Ξεκινούν δράσεις για την προβολή και προώθηση αλιευμάτων

Την προώθηση και την προβολή αλιευμάτων της Δυτικής Ελλάδας σε εσωτερική αγορά και Τρίτες Χώρες υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση των ομάδων – στόχων για την εξαιρετική ποιότητα των προωθούμενων αλιευμάτων που παράγονται από τις επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα το αβγοτάραχο, το χέλι, η Γάμπαρη Αμβρακικού, τα αλίπαστα λιμνοθάλασσας, η αθερίνα αλιευόμενη σε γλυκά νερά (Λίμνη Τριχωνίδα). Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας θα αναλάβει τον συντονισμό και την υποστήριξη συμμετοχής και εκπροσώπησης επιχειρήσεων, μεταποιητών και παραγωγών, σε πέντε εμβληματικές εκθέσεις, οι οποίες αποτελούν καίριο σημείο συνάντησης του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επίσης, θα προετοιμάσει τις τοπικές επιχειρήσεις για τη συμμετοχή στις εκθέσεις και θα λειτουργήσει τέσσερα σημεία info-points για την πληροφόρηση και τη συνολική επίβλεψη της υλοποίησης της δράσης.