Ξεκινούν οι πληρωμές της β’ δόσης του Yπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου 2023 λήγει η προθεσμία σε όλες τις περιφέρειες της χώρας για την υποβολή των αιτημάτων αποπληρωμής των ενισχύσεων του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ οι πληρωμές της β’ δόσης θα αρχίσουν τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΥΠΑΑΤ, για την αποπληρωμή των οικονομικών ενισχύσεων του Υπομέτρου 6.3 υποβάλλεται αίτημα πληρωμής μέχρι και τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την ημερομηνία ένταξης, όπως αυτή αναφέρεται στην απόφαση ένταξης. Με την υποβολή της δεύτερης αίτησης πληρωμής ξεκινά η διαδικασία πιστοποίησης της ορθής εφαρμογής του επιχειρηματικού σχεδίου και ολοκλήρωσης της πράξης.

Για τους 3.000 από τους περίπου 3.200 δικαιούχους του υπομέτρου, αυτή η προθεσμία λήγει στα μέσα Νοεμβρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί ή βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας περίπου 2.000 αιτήματα αποπληρωμής.

Όπως επισημαίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης του υπουργείου, «η υποβολή αιτήματος πληρωμής της δεύτερης δόσης, μετά την παρέλευση τεσσάρων ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης, θεωρείται αθέτηση των όρων του προγράμματος και ακολουθείται η διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών». Και συμπληρώνει πως «μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής, οι δικαιούχοι υποβάλλουν εγγράφως, εντός δέκα εργάσιμων ημερών, το δεύτερο αίτημα πληρωμής και τα σχετικά δικαιολογητικά στην οικεία ΔΑΟΚ».

Από την Υπηρεσία γίνεται γνωστό ότι τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν και οι πληρωμές της β’ δόσης στους δικαιούχους του υπομέτρου.