Η Λαγκαδινή τέχνη της Πέτρας στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Η Λαγκαδινή τέχνη της Πέτρας στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ύστερα από προσπάθεια αρκετών μηνών από το επιστημονικό επιτελείο των Ανθέων και με τον συντονισμό του Προέδρου μας, για τη συγκρότηση ενός πλήρους φακέλου με πυρήνα τη συμπλήρωση του Δελτίου και με τη στενή συνεργασία των στελεχών της Διεύθυνσης Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, η παραδοσιακή τέχνη της πέτρας των Λαγκαδίων εντάχθηκε στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς με απόφαση της Υπουργού κ. Λυδίας Κονιόρδου.

Μέσω του Εθνικού Ευρετηρίου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας επιδιώκεται να δοθεί ο λόγος στους ίδιους τους φορείς της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (κοινότητες, ομάδες, ακόμα και μεμονωμένα άτομα) προκειμένου να μοιραστούν τη δική τους πολιτισμική εμπειρία με το εγχώριο και διεθνές κοινό, να μιλήσουν για τη συλλογική τους ταυτότητα, να διατυπώσουν προτάσεις για τη μελέτη και κυρίως για τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Η πληροφορία που σχετίζεται με κάθε στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που εγγράφεται στο Εθνικό Ευρετήριο παρουσιάζεται σε ένα Δελτίο Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς το οποίο συμπληρώνεται και ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την ίδια την κοινότητα φορέων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ και με τη συνδρομή της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Σύμβασης της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς κάθε κράτος-μέλος της Σύμβασης οφείλει να δημιουργήσει ένα ή περισσότερα ευρετήρια άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα ευρετήρια αυτά πρέπει να ενημερώνονται τακτικά, ενώ κάθε κράτος-μέλος, όταν υποβάλλει την περιοδική έκθεσή του (periodic report) στην Επιτροπή, πρέπει να παρέχει, μεταξύ άλλων, στοιχεία που να αφορούν το/τα εθνικά ευρετήρια άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.