Λίμνη Τριχωνίδας: Στρατηγική χωροταξική ανάπτυξη της περιοχής με δύο βραβευμένα έργα

Νέα ώθηση στην ανάδειξη του φυσικού τοπίου της λίμνης Τριχωνίδας, που δύναται να συμβάλει στην ανάπτυξη της ευρύτερης ενδοχώρας των δήμων Αγρινίου και Θέρμου, αναμένεται να δώσει η ολοκλήρωση των έργων που βραβεύτηκαν, στο πλαίσιο του διαγωνισμού «Μελέτη στρατηγικής χωροταξικής ανάπτυξης της περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας». Βασικό προσανατολισμό των έργων αποτελούν οι ήπιες μορφές τουρισμού, με ποικιλία δράσεων και δραστηριοτήτων πάνω και γύρω από τη λίμνη, δημιουργώντας παράλληλα προοπτικές για την τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Όπως επεσήμανε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, πρόσφατα αναδείχτηκε ο ανάδοχος που θα εκπονήσει τη μελέτη για την ανάπλαση της παραλίμνιας ζώνης και τον σχεδιασμό της παραλίμνιας διαδρομής της Τριχωνίδας. Η μελέτη, με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Επιπλέον, δρομολογείται από την περιφέρεια η ορθολογική ανάδειξη της λίμνης Τριχωνίδας, ενώ μέρος αυτής της προσπάθειας είναι και ο διαγωνισμός που ολοκληρώθηκε, αναλαμβάνοντας παράλληλα πρωτοβουλίες για την προστασία της ίδιας και των παραλίμνιων περιοχών από την κλιματική αλλαγή.

Οι βραβευθείσες προτάσεις

Το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού απονεμήθηκε στον Ανδρέα-Μάριο Γουβέτα, μηχανικό Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η πρότασή του για την περιοχή του υγροβιότοπου της λίμνης Τριχωνίδας, και κατ’ επέκταση της λίμνης Λυσιμαχείας, προτείνει τη διαμόρφωση «Πρότυπου Αγροτουριστικού Πάρκου», σε εθνική κλίμακα, όπου θα ενυπάρχουν τα απαιτούμενα φυσικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, για την εξισορροπημένη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, με συμπληρωματική ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού.

Παράλληλα, συνδέει τις δραστηριότητες του θεματικού τουρισμού με την απορρόφηση της γεωργοκτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής, με ένα πλέγμα τουριστικών ροών, μεταξύ της παραλίμνιας περιοχής και των ημιορεινών παραδοσιακών οικισμών. Επίσης, εισηγείται τη δικτύωση των παραλίμνιων οικισμών και των θέσεων ειδικού ενδιαφέροντος, με την κατασκευή σύγχρονης υποδομής για τη λειτουργία οικολογικού μέσου σταθερής τροχιάς, περιμετρικά της λίμνης.

Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στην εταιρεία μελετών με διακριτικό τίτλο «CONSORTIS». Η πρόταση στηρίζεται στην ιδέα για τη «συγκρότηση ενός εξισορροπημένου φυσικού, ανθρωπογενούς και κοινωνικο-οικονομικού τοπίου που δικτυώνεται, αλληλοσυμπληρώνεται και λειτουργεί πολυεπίπεδα».

Προτείνονται περιοχές, ζώνες και νέες σημειακές χωροθετήσεις χρήσεων, καθώς και διαδρομές μεταξύ οικιστικών συγκεντρώσεων: περιμετρικός ποδηλατοδρόμος, περιπατητική διαδρομή, σημεία ενίσχυσης χρήσεων τουρισμού, περιοχή προστασίας φυσικού περιβάλλοντος, ζώνες προστασίας ρεμάτων, περιοχή εντατικοποίησης τοπικής παραγωγής, περιοχή προστασίας γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας, λοιπή γεωργική γη με δυνατότητα ήπιας αναψυχής και εναλλακτικού τουρισμού, ζώνες ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, πολιτισμού και αθλητισμού και ζώνη τουρισμού και αναψυχής με τουριστικές μονάδες και χώρους αναψυχής μεσαίας δυναμικότητας.

Όλα τα παραπάνω συνδυάζονται με ενδυνάμωση του παραγωγικού τοπίου με ενίσχυση των τοπικών πλεονεκτημάτων για τη διασφάλιση της οικονομικής ανθεκτικότητας της περιοχής.

Οι βραβευθείσες προτάσεις και η πλήρης ανάλυσή τους είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.