Τα μεγάλα κενά της διαβούλευσης για το Στρατηγικό Σχέδιο της νέας ΚΑΠ στην Ελλάδα

Με τη δημοσίευση του Ενδιάμεσου Κειμένου του Στρατηγικού Σχεδίου από το ΥΠΑΑΤ στις 17 Σεπτεμβρίου, η διαβούλευση για την ΚΑΠ τίθεται σε νέα βάση. Έτσι, η Ελλάδα, όπως και οι υπόλοιπες χώρες-μέλη, μπορεί να συζητήσει στη βάση μίας πρότασης για το περιεχόμενο και τις προτεραιότητες των αγροτικών πολιτικών που θα εφαρμόσει την επόμενη προγραμματική περίοδο. Υπάρχουν, όμως, δύο μεγάλα «αλλά».

Πρώτον, ότι μπορεί η διαβούλευση, τουλάχιστον στα αγροτικά ανεπτυγμένα κράτη, να γίνεται σε πολλά επίπεδα, όμως είναι τα αντίστοιχα υπουργεία Γεωργίας που έχουν την υποχρέωση και από το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο να διοργανώνουν μία διαβούλευση κάποιων ελάχιστων προδιαγραφών.

Η εικόνα της περιφερειακής σύσκεψης της Κεντρικής Μακεδονίας πριν από λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, όπου συμμετείχαν περίπου 25 άτομα με φυσική ή εξ αποστάσεως παρουσία, δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις προδιαγραφές.

Δεύτερον, μπορεί η αρμόδια γραμματεία του υπουργείου να κατέθεσε το Ενδιάμεσο Κείμενο ή να απέστειλε στις Βρυξέλλες, από ό,τι μαθαίνουμε, πολύ πιο τεκμηριωμένα και προσεγμένα κείμενα από ό,τι κατά το παρελθόν· μπορεί να επεξεργάζεται την περίοδο αυτή με τα στελέχη της διάφορα μέτρα και αναλύσεις και να τα ρίχνει σε μία δεξαμενή προτάσεων.

Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι ο υπουργός και ο αρμόδιος υφυπουργός έχουν την υποχρέωση να ιεραρχήσουν τα μέτρα και να χαράξουν τις προτεραιότητες της χώρας.