Μεγάλο ενδιαφέρον για το LEADER Αλιείας

η Αναπτυξιακή Καβάλας έχει την ευθύνη υλοποίησης δύο προγραμμάτων για τις στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης (CLLD) στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020).

Στις 30 Νοεμβρίου 2020 ολοκληρώθηκαν οι προσκλήσεις της Δράσης 4.2.3 για δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών και αυτή η προκήρυξη αφορούσε ποσά δημόσιας δαπάνης 1.020.000 ευρώ, σε δράσεις σχετικές με:

✱ Δημόσιες υποδομές ανάπτυξης περιοχών αλιείας.

 Υποδομές για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων.

 Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και φορείς τους, καθώς και συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα. Ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Καβάλας και δήμαρχος Παγγαίου, Φίλιππος Αναστασιάδης, αναφέρει στην «ΥΧ» ότι κατατεθήκαν έξι προτάσεις που αφορούσαν το μονοταμειακό πρόγραμμα ΕΠΑλΘ της ΠΕ Καβάλας, συνολικού προϋπολογισμού 2.400.000 ευρώ και τρεις προτάσεις των ΟΤΑ Παγγαίου, Νέστου και Θάσου, συνολικού προϋπολογισμού 1.400.000 ευρώ.

Ο κ. Αναστασιάδης εξηγεί πως στο μονοταμειακό πρόγραμμα οι προτάσεις προήλθαν από τον Δήμο Καβάλας, που ήταν ο μοναδικός δικαιούχος. Προσθέτει πως βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης, η οποία θα γίνει άμεσα, «έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις προς όφελος των δήμων και των δημοτών».

Υπερδέσμευση 200%

Ο ίδιος σημειώνει πως, εξαιτίας της πανδημίας, επικρατεί πανελλαδικά καθυστέρηση και εκτιμά ότι στις αρχές της χρονιάς θα μπορέσουν να δημοσιεύσουν και να προκηρύξουν το σκέλος για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα, σημειώνοντας ότι υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον από επιχειρηματίες.

Ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής ενημερώνει πως «η προβλεπόμενη υπερδέσμευση των οικείων προσκλήσεων ανέρχεται στο 200%, με αποτέλεσμα να καλύπτει το 50% της καταγεγραμμένης ζήτησης και θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε από το ΥΠΑΑΤ επιπλέον ποσά υπερδέσμευσης, ώστε να καλυφθεί το σύνολο της καταγεγραμμένης ζήτησης».

Εστιάζοντας στη σημασία του LEADER Αλιείας για τον Νομό Καβάλας, ο κ. Αναστασιάδης αναφέρει ότι «η Καβάλα, η Θάσος αλλά και οι παραθαλάσσιες περιοχές των δήμων Παγγαίου και Νέστου, καταγράφουν μια ακτογραμμή 200 χιλιομέτρων, με πλούσια παράδοση στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, με πλήθος αλιευτικών λιμένων και καταφυγίων, αλλά και τουριστικών δραστηριοτήτων και αποτελούν περιοχές αιχμής για την αξιοποίηση και απορρόφηση των πόρων του εν λόγω προγράμματος, τόσο στις δημόσιες επενδύσεις, όσο και στις ιδιωτικές που θα ακολουθήσουν».

Χαρακτηρίζοντας ως «εξαιρετικά» τα δύο συγκεκριμένα τοπικά προγράμματα, θυμίζει ότι διαθέτουν για την υλοποίηση αυτών τους περισσότερους πόρους από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της χώρας, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΕΠΑλΘ που, μαζί με την ίδια συμμετοχή, θα ξεπεράσουν τα 10 εκατ. ευρώ. «Η υλοποίηση των δύο προγραμμάτων θα συνδράμει ουσιαστικά στις υποδομές και στην ανάπλαση των παραθαλάσσιων περιοχών, καθώς και στη βελτίωση του αλιευτικού τομέα, αλλά και θα παρακινήσει εξαιρετικές ιδιωτικές επενδύσεις, με όραμα και πίστη στον στόχο, στην κατεύθυνση αναζωογόνησης και επανεκκίνησης της αναπτυξιακής διαδικασίας μας στο σύνολο των περιοχών του Νομού Καβάλας», καταλήγει.