Μεγαλύτερη ευελιξία στους ελέγχους της ΚΑΠ και το 2021 αποφάσισε η Κομισιόν

Λόγω των περιορισμών που εξακολουθούν να ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ, η Κομισιόν ενέκρινε την Τρίτη 4 Μαΐου την παράταση των κανόνων και για το έτος 2021 όσον αφορά τη διενέργεια ελέγχων που απαιτούνται για την υποστήριξη της ΚΑΠ. «Αυτοί οι κανόνες αποσκοπούν στη μείωση του διοικητικού φόρτου από τους εθνικούς οργανισμούς πληρωμών, στο πλαίσιο των τρεχουσών συνθηκών, διασφαλίζοντας παράλληλα τους απαραίτητους ελέγχους για την υποστήριξη της ΚΑΠ» υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι κανόνες επιτρέπουν την αντικατάσταση των επισκέψεων (με φυσική παρουσία) στις εκμεταλλεύσεις με τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών, όπως δορυφορικές εικόνες κα.  «Αυτό το μέτρο διασφαλίζει αξιόπιστους ελέγχους με σεβασμό στον περιορισμό των μετακινήσεων και την ελαχιστοποίηση των φυσικών επαφών μεταξύ αγροτών και ελεγκτών» εξηγεί η Κομισιόν. Επιπλέον, οι κανόνες παρέχουν ευελιξία σχετικά με τις χρονικές απαιτήσεις των ελέγχων, και μειώνουν τον αριθμό των φυσικών επιτόπιων ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται για μέτρα που σχετίζονται με την έκταση και τα ζώα στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων και της αγροτικής ανάπτυξης, των επενδύσεων αγροτικής ανάπτυξης και μέτρων αγοράς για τα φρούτα, λαχανικά, το κρασί, τους τομείς του ελαιολάδου και της μελισσοκομίας.

Σημειώνεται ότι οι κανόνες ισχύουν αναδρομικά από τις αρχές του 2021.