Μειωμένη κατά 24,85% προβλέπεται η ελληνική οινοπαραγωγή της περιόδου 2023-2024

Πτώση της παραγωγής οίνου στη χώρα μας αναμένεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

«Κάθε πέρσι και καλύτερα» για τον ελληνικό οίνο, αφού, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΑΑΤ, οδεύουμε προς νέα μείωση της παραγωγής, η οποία έρχεται να προστεθεί σε αυτής της σεζόν 2022/2023. Σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλε στην Κομισιόν το Τμήμα Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών, η φετινή οινοπαραγωγή (σ.σ. περίοδος αναφοράς από 1/8/2023 έως 31/7/2024) εκτιμάται ότι θα είναι μειωμένη κατά 24,85% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (1.598.344 hl/2023 – 2.126.844 hl/2022).

Παρ’ όλα αυτά, όπως σημειώνει η ΚΕΟΣΟΕ, ο τελικός όγκος της οινοπαραγωγής θα διαφοροποιηθεί, μια και ο τρύγος θα συνεχιστεί έως τα τέλη Οκτωβρίου. Η πρόβλεψη ανά κατηγορία εμφανίζει επίσης μεγάλο όγκο παραγωγής γλευκών και χυμών σταφυλής, που εφόσον πρόκειται για γλεύκη (σ.σ. χυμός σταφυλής δεν παράγεται συνήθως), θα μεταποιηθεί πιθανότατα σε οίνο κατά το προσεχές χρονικό διάστημα.

Πιο αναλυτικά, η παραγωγή στους οίνους ΠΟΠ θα ανέλθει σε 153.393 hl, έναντι των 159.391 hl (-3,76%) το περασμένο έτος, στους οίνους ΠΓΕ 295.878 hl, έναντι των 463.491 hl το 2022 (-36,16%), και στους ποικιλιακούς οίνους χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ σε 132.836 hl, έναντι των 226.916 hl του περασμένου έτους (-41,46%). Σημαντική είναι η συρρίκνωση στην παραγωγή «Άλλων Οίνων», καθώς σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η φετινή παραγωγή θα ανέλθει στα 558.209 hl, έναντι των 1.271.037 hl το 2022, καταγράφοντας μείωση 56,08%.

Τέλος, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΚΕΟΣΟΕ, «είναι προφανές ότι, με εξαίρεση τις περιφέρειες της Μακεδονίας, οι υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας κατέγραψαν μείωση της σταφυλικής παραγωγής τουλάχιστον κατά 50%, γεγονός που αναμένεται να επιβεβαιωθεί ασφαλέστερα με την οριστική δήλωση παραγωγής».

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η εικόνα και οι μεταβολές της πρόβλεψης για το 2023 σε σύγκριση με την οριστική οινοπαραγωγή του 2022 αποτυπώνεται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Εξέλιξη παραγωγής 2022-2023 (σε εκατόλιτρα)

Κατηγορία

Εκτίμηση παραγωγής
2023

Οριστική παραγωγή
2022

Ποσοστό
μεταβολής (%)

Οίνοι ΠΟΠ

153.393

159.391

-3,76

Οίνοι ΠΓΕ

295.878

463.491

-36,16

Ποικιλιακοί
οίνοι χωρίς
ΠΟΠ/ΠΓΕ

132.836

226.916

-41,46

Άλλοι οίνοι

558.209

1.271.037

-56,08

Γλεύκη και
χυμός
σταφυλής

461.028

6.009

+7572

Σύνολο

1.598.344

2.126.844

-24,85

 

Όσον αφορά την εξέλιξη της ελληνικής οινοπαραγωγής από το 1990 μέχρι σήμερα, στον Πίνακα 2 αποτυπώνεται η διαχρονική μείωση της παραγωγής οίνου στη χώρα μας, που όμως δεν οφείλεται μόνο στην κλιματική κρίση, αλλά κυρίως στην εγκατάλειψη της αμπελοκαλλιέργειας.

Πίνακας 2: Παραγωγή οίνου 1990-2023 (σε εκατόλιτρα)

 

ΕΤΗ

ΟΙΝΟΙ
ΧΩΡΙΣ
ΠΟΠ/ΠΓΕ

ΠΟΠ

ΠΓΕ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΙ
ΟΙΝΟΙ

ΑΛΛΟΙ
ΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΓΛΕΥΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ

M.O.
5ΕΤΙΑΣ

Μεταβολή
προγ. έτους

Μεταβολή
τρέχοντος
έτους με
M.O. 5ετίας

1990

2.766

259

   

501

3.526

     

1991

3.381

199

   

436

4.016

 

13,90

 

1992

3.543

236

   

271

4.050

 

0.85

 

1993

3.184

203

   

5

3.392

 

-16,25

 

1994

2.795

223

   

33

3.051

 

-10,05

 

1995

3.554

266

   

30

3.850

3.607,0

26,19

6,74

1996

3.738

313

   

58

4.109

3.671,8

6,73

11,91

1997

3.602

342

   

43

3.987

3.690,4

-2,97

8,04

1998

3.466

358

   

2

3.826

3.677,8

-4,04

4,03

1999

3.343

337

   

0

3.680

3.764,6

-3,82

-2,25

2000

3.224

327

   

7

3.558

3.890,4

-3,32

-8,54

2001

3.037

338

   

2

3.377

3.832,0

-5,09

-11,87

2002

2.836

249

   

13

3.098

3.685,6

-8,26

-15,94

2003

3.491

372

   

1

3.864

3.507,8

24,73

10,15

2004

3.929

366

     

4.295

3.515,4

11,15

22,18

2005

3.755

338

     

4.093

3.638,4

-4,70

12,49

2006

3.530

370

     

3.900

3.745,4

-4,72

4,13

2007

3.150

350

     

3.500

3.850,0

-10,26

-9,09

2008

3.510

345

   

12

3.867

3.930,4

10,49

-1,61

2009

2.254

340

485

 

285

3.364

3.931,0

-13,01

-14,42

2010

2.270

280

550

   

3.100

3.744,8

-7.85

-17,22

2011

1.716

280

470

 

284

2.750

3.546,2

-11,29

22,45

2012

2.099

310

571

70

65

3.115

3.316,2

13,27

-6,07

2013

2.358

315

600

70

 

3.343

3.239,2

7,32

3,20

2014

2.010

237

439

114

 

2.800

3.134,4

-16,24

-10,67

2015

1.729

234

427

111

 

2.501

3.021,6

-10.68

-17,23

2016

1.737,1

243,7

481,6

118,2

 

2.580,6

2.901,8

3,18

-11,07

2017

1.716,1

234

440

111

 

2.501,1

2.867,9

-3,08

-12,79

2018

1.510,3

200,6

392,7

131,03

1

2.235,2

2.745,1

-10,63

-18,58

2019

1.699,0

162,8

379,8

175.6

7

2.424,2

2.523,6

8,46

-3,94

2020

1.528,7

186,7

387,1

179.9

1

2.283,2

2.448,4

-5,82

-6,75

2021

1.628,0

199,8

415,9

222,1

3

2.468,9

2.404,8

8,13

2,66

2022

1.271,0

159,39

463,49

226,91

6

2.126,8

2.382,5

-13,86

-10,73

2023*

558,2

150,39

295,88

132,83

461

1.598,3

2.307,7

-24,85

-30,74

ΠΗΓΗ: ΥΠΑΑΤ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΟΣΟΕ * α’ εκτίμηση