Μείωση στα έσοδα των αγροτών το Μάρτιο δείχνει η ΕΛΣΤΑΤ

Σε ύφεση 0,7% η ελληνική οικονομία το β’ τρίμηνο του 2016

Πτώση 6,5% στις τιμές εκροών στη γεωργία και την κτηνοτροφία το Μάρτιο του 2016 σε σχέση με ένα χρόνο πριν καταγράφουν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη 17 Μαϊου η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Μειώση 2,9% καταγράφεται και στις τιμές των εισροών για τον ίδιο μήνα.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του µηνός Μαρτίου 2016, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2015, σηµείωσε µείωση 6,5%, έναντι αύξησης 8,2%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2015 προς το 2014.

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εκροών κατά το µήνα Μάρτιο 2016, σε σύγκριση µε το δείκτη του Φεβρουαρίου 2016, σηµείωσε αύξηση 1,8%, έναντι αύξησης 2,9% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2015.

Ο µέσος σταθµικός δείκτης του δωδεκαµήνου Απριλίου 2015 – Μαρτίου 2016, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Απριλίου 2014 – Μαρτίου 2015, παρουσίασε αύξηση 2,4%, έναντι µείωσης 0,5%, που σηµειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα δωδεκάµηνα.

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του µηνός Μαρτίου 2016, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2015, σηµείωσε µείωση 2,9%, έναντι µείωσης 1,5%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2015 προς το 2014.

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Μάρτιο 2016, σε σύγκριση µε το δείκτη του Φεβρουαρίου 2016, σηµείωσε αύξηση 0,7%, έναντι αύξησης 0,8%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2015.

Ο µέσος δείκτης του δωδεκαµήνου Απριλίου 2015 – Μαρτίου 2016, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Απριλίου 2014 – Μαρτίου 2015, παρουσίασε µείωση 2,1%, έναντι µείωσης 2,4%, που σηµειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα δωδεκάµηνα.