Μειώνει τα επιτόκια χορηγήσεων η Alpha Bank

Στη μείωση του ελάχιστου δανειστικού επιτοκίου και του βασικού επιτοκίου χορηγήσεων κατά 46 μονάδες βάσης προχωράει η Alpha Bank.

Tα νέα επιτόκια ισχύουν από τις 29/9/2017.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της τράπεζας:

«Η Alpha Bank, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, μειώνει το Ελάχιστο ∆ανειστικό Επιτόκιο (Ε.∆.Ε) και το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (Β.Ε.Χ) κατά 46 μονάδες βάσεως. Τα νέα επιτόκια ισχύουν από την 29.9.2017. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Καταστήματα της Τραπέζης ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.alpha.gr».