Μέσω του ΠΑΑ η αγορά επίγειων συστημάτων σποράς χαλαζοφόρων νεφών

Οικονομική στήριξη μέσω του ΠΑΑ 2014-2020 θα δοθεί στον ΕΛΓΑ, προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση δημόσιων επενδύσεων πρόληψης, σχετικά με τη συλλογική, ενεργητική προστασία από χαλάζι, με επίγεια συστήματα σποράς των χαλαζοφόρων νεφών.

Η στήριξη προβλέπεται μέσω της Δράσης 5.1.1. «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο» (Δημόσιες Επενδύσεις) με πρόσκληση που δυστυχώς άρχισε να τρέχει μόλις πριν από λίγες ημέρες. Σημειώνεται ότι η πρόσκληση απευθύνεται μόνο στον ΕΛΓΑ, ως ο αρμόδιος φορέας.

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020 ανέρχεται στο ποσό των 8 εκατ. ευρώ. Το δε ποσοστό στήριξης για τις δράσεις πρόληψης ανέρχεται σε 100%, γιατί αφορά δημόσιες επενδύσεις που ωφελούν το σύνολο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις περιοχές που υλοποιούνται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δράσεις πρόληψης που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων φυσικών καταστροφών, δυσμενών κλιματικών φαινομένων και καταστροφικών συμβάντων στο φυτικό κεφάλαιο, αφορούν και ενεργητική προστασία φυτικού κεφαλαίου από το χαλάζι, που μέχρι σήμερα γίνεται με:

✱ Εναέρια μέσα (αεροπλάνα σποράς των χαλαζοφόρων νεφών): Το Εθνικό Πρόγραμμα Χαλαζικής Προστασίας εφαρμόζεται σε δύο περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας, συνολικής έκτασης 5.197.000 στρεμμάτων. Η περιοχή Μακεδονίας σε τμήματα των περιφερειακών ενοτήτων Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης και Πιερίας καλύπτει έκταση 2.741.000 στρεμμάτων και η περιοχή Κεντρικής Ελλάδας (κυρίως Θεσσαλία) σε τμήματα των περιφερειακών ενοτήτων Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Φθιώτιδας έκταση 2.456.000 στρεμμάτων. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται τη χρονική περίοδο από 20 Μαρτίου έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

✱ Ιδιωτικές επενδύσεις σε επίγεια μέσα (αντιχαλαζικά δίκτυα): Ο ΕΛΓΑ επιχορηγεί το σντιχαλαζικό δίχτυ σε ποσοστό μέχρι και 60%, ως μέσο προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι σε συγκεκριμένες περιοχές και καλλιέργειες.

Εναλλακτική συλλογική ενεργητική προστασία

Πέραν των προαναφερόμενων μέσων και για περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως, μικρές σχετικά περιοχές, διακοπτόμενες από ορεινούς όγκους, απομακρυσμένες μεταξύ τους, είναι ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεσματικότερη η συλλογική ενεργητική προστασία από το χαλάζι με άλλα μέσα, εκτός των αεροπλάνων, που είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα για τις εν λόγω περιοχές. Για τον λόγο αυτόν, κρίνεται σκόπιμη η χρήση εναλλακτικών επίγειων συστημάτων σποράς των χαλαζοφόρων νεφών.

Ο ΕΛΓΑ καλείται να υλοποιήσει επενδύσεις πρόληψης, σχετικά με τη συλλογική ενεργητική προστασία από χαλάζι, με επίγεια συστήματα σποράς των χαλαζοφόρων νεφών. Οι δημόσιες επενδύσεις επίγειων μέσων προστασίας από το χαλάζι θα εγκατασταθούν σε περιοχές της χώρας που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

✱ Καλλιεργητικά: Οι περιοχές περιλαμβάνουν μεγάλο ποσοστό εκτάσεων δυναμικών καλλιεργειών και γενικά καλλιεργειών με υψηλό παραγωγικό δυναμικό.

✱ Κλιματικά: Χαρακτηρίζονται από μεγάλη συχνότητα χαλαζοπτώσεων, καθώς και την εμφάνιση ισχυρών χαλαζοπτώσεων, με μεγάλο δυναμικό ζημιάς σε ευαίσθητες καλλιεργητικές περιόδους.

✱ Οικονομικά: Καταβάλλονται μεγάλα ποσά οικονομικών αποζημιώσεων για τις ζημιές, που προξενούνται στις καλλιέργειες από το χαλάζι.