Μέσω του ΠΑΑ η επιδότηση της σήμανσης των παραγωγικών ζώων προτείνει η Π. Βράντζα

Την άμεση υιοθέτηση των στομαχικών βόλων και των υποδόριων microchip ως υποχρεωτικά μέσα σήμανσης των παραγωγικών ζώων προτείνει η Βράντζα Παναγιώτα, Βουλευτής Ν. Καρδίτσας  του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης η κα. Βράντζα προτείνει το αρχικό κόστος αντικατάστασης να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα του ΠΑΑ, ώστε να μην επιβαρύνει επιπλέον τους παραγωγούς στη συγκεκριμένη συγκυρία.

Αναλυτικά η πρόταση της κ. Βράντζα έχει ως εξής:

Είναι πλέον κοινό μυστικό στους ενασχολούμενους με την κτηνοτροφία, ότι ο αριθμός των παραγωγικών ζώων που εκτρέφονται στη χώρα έχει τεράστια απόκλιση με τα στοιχεία που δηλώνονται στις υπηρεσίες και χρησιμοποιούνται από αυτές.

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη χρήση μη πραγματικών στοιχείων είναι πολλά και θα αυξηθούν περισσότερο στο άμεσο μέλλον.

Μια από τις αίτιες είναι και το μέσο σήμανσης το οποίο έχει καθιερωθεί, δηλαδή τα πλαστικά ενώτια.

Το συγκεκριμένο μέσο αντενδείκνυται για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, χάνεται πολύ εύκολα σε συνθήκες εκτατικής εκτροφής και δεύτερον αντικαθίσταται πολύ εύκολα. Προφανώς η υιοθέτηση του ηλεκτρονικού ενωτίου δεν προσέφερε τίποτα στους παραγωγούς και τις ελεγκτικές αρχές, αντίθετα αύξησε το κόστος σήμανσης των παραγωγών προς όφελος των προμηθευτών ενωτίων μόνο.        

Η αλλαγή του τρόπου σήμανσης των ζώων, με μέσα τα οποία δεν θα μπορούν να αφαιρεθούν, αντικατασταθούν και αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, καθώς και η σήμανση όλων των ζώων που μπορούν να συμμετέχουν σε χρηματοδοτικά προγράμματα κρίνεται επιτακτική.

Με αυτό τον τρόπο

α) Θα καταγραφεί ο αριθμό των ζώων που εκτρέφονται στην επικράτεια αλλά και ο αριθμός των εκτροφών. Έτσι, σε συνδυασμό και με τη διασταύρωση των στοιχείων από τις δηλώσεις καλλιέργειας (ΟΣΔΕ), θα προκύψει μια πραγματική εικόνα για το ζωικό κεφάλαιο της χώρας.

β) Θα μειωθεί σημαντικά το κόστος αντικατάστασης των μέσων σήμανσης, αφού περίπου το 20% αντικαθίσταται ετησίως. Θα μειωθεί επίσης το διαχειριστικό κόστος της αντικατάστασης που συνιστάτε στην αίτηση, παραγγελία και τοποθέτηση των ενωτίων, αλλά και θεραπεία από μολύνσεις που προκαλεί η τοποθέτηση τις θερμότερες εποχές του χρόνου.

γ) Θα ενισχυθεί τέλος και η αξιοπιστία των ελέγχων.

Για αυτό, προτείνεται η άμεση υιοθέτηση των στομαχικών βόλων και των υποδόριων microchip ως υποχρεωτικά μέσα σήμανσης.

Επίσης προτείνεται το αρχικό κόστος αντικατάστασης να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα του ΠΑΑ, ώστε να μην επιβαρύνει επιπλέον τους παραγωγούς στη συγκεκριμένη συγκυρία.

Βράντζα Παναγιώτα

Βουλευτής Ν. Καρδίτσας – ΣΥΡΙΖΑ