Μεσσηνία: Νέα μέτρα για την προστασία του πλάτανου

Με μία σειρά μέτρων προσπαθούν στην Καλαμάτα να προστατέψουν τον πλάτανο από επιβλαβή οργανισμό που προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους.

Όπως εξηγεί ο δασάρχης Καλαμάτας, Σπύρος Κατσίποδας, «συνεχίζουμε στη Μεσσηνία μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από το 1983 για την προστασία του πλάτανου, ώστε να αποφευχθεί η συρρίκνωση του πληθυσμού του. Όταν μιλάμε για μέτρα προστασίας μέσω απαγορεύσεων, δεν εννοούμε φυσικά μόνο δασικές εκτάσεις, αλλά και μεμονωμένα πλατάνια στις αυλές των σπιτιών».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι απαγορεύσεις κρίθηκαν επιβεβλημένες, καθώς διαπιστώθηκε στην περιοχή μας, σε διάσπαρτες θέσεις, η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού Ceratocystis fimbriata f. Sp. Platani walter, που προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου.

Είναι η πλέον καταστρεπτική για το είδος διεθνώς, καθώς προκαλεί τη νέκρωση των δέντρων και εξαπλώνεται εύκολα, με κύριο παράγοντα διασποράς του παθογόνου τον άνθρωπο, με τη μεταφορά της ξυλείας ή φυτευτικού υλικού και με τη χρήση μολυσμένων εργαλείων κλαδεύσεων. Επίσης, διαδίδεται σε γειτονικά δέντρα με την επαφή ή τη συνένωση των ριζών.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση διαπιστωθεί προσβολή πλατάνου από τον επιβλαβή οργανισμό ή υπάρξει υποψία προσβολής, οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι γης υποχρεούνται να προβαίνουν σε ενέργειες και να λαμβάνουν τα μέτρα που θα τους υποδειχθούν από τα αρμόδια δασικά όργανα. Σε περίπτωση άρνησης, η Δασική Αρχή μπορεί να προβαίνει στη λήψη των μέτρων και να καταλογίζει τις δαπάνες στον υπόχρεο κύριο ή κάτοχο».