Μεσσηνία: «Βουτιά» της υπαίθριας ντομάτας

Μεσσηνία: «Βουτιά» της υπαίθριας ντομάτας

Σημαντικότατη μείωση καταγράφηκε στην περιοχή της Τριφυλίας σε ό,τι αφορά την παραγωγή υπαίθριας ντομάτας αφού οι καλλιέργειες σε έκταση μειώθηκαν στο 20 – 25% και μαζί με αυτές και η παραγωγή. Ενώ η καλλιεργούμενη έκταση στην Τριφυλία ήταν περίπου 1.000 στρέμματα και παραγωγή έφθανε τις 4.000 – 5.000 τόνους, φέτος δεν ξεπέρασε τα 200 έως 300 στρέμματα.

Ο διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας, Αντώνης Παρασκευόπουλος επεσήμανε ότι «οι παραγωγοί μας, αποφεύγουν πλέον να καλλιεργούν υπαίθρια ντομάτα. Αυτό συμβαίνει γιατί καταγράφονται αυξημένες προσβολές από το έντομο Τuta absoluta, που εμφανίσθηκε το 2009 και είναι δύσκολη η αντιμετώπισή του ειδικά στις υπαίθριες καλλιέργειες. Δεν είναι δυνατόν να γίνει η αντιμετώπιση μόνο με χημικά μέσα, αλλά χρειάζεται να αξιοποιήσουμε και τους φυσικούς εχθρούς όπως γίνεται στα θερμοκήπια. Επίσης σημαντικό πρόβλημα είναι οι ιολογικές ασθένειες, αλλά και οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Τα πολλά προβλήματα φυτοπροστασίας έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής, την υποβαθμισμένη ποιότητα, και τέλος την υποβάθμιση της εμπορικής αξίας του παραγόμενου προϊόντος. Ένας ακόμη παράγοντας είναι το υψηλό κόστος».

Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη και στα θερμοκήπια όπου ο χώρος είναι ελεγχόμενος και μπορεί με ένα σωστό συνδυασμό να εξαλειφθεί το πρόβλημα υπάρχει μία ανεπαίσθητη μείωση. «Φυσικά μια λύση για όλα αυτά είναι η κατασκευή διχτυοκηπίων, δηλώνει ο κ. Παρασκευόπουλος, για να συμπληρώσει ότι «θα απαιτηθεί η συνδρομή της πολιτείας προκειμένου να μπορέσουμε με ασφάλεια στην ποιότητα και ποσότητα που απαιτείται». Υπενθυμίζεται ότι η κατασκευή διχτυοκηπίων επιδοτείται από 40 – 50%.

Γιώργος Αργυρίου