Μετά από επτά χρόνια ωρίμασε η μελέτη του αρδευτικού στον Ορχομενό

Με δικές τους ερμηνείες και ο καθένας από την πλευρά του τοπικοί και πολιτικοί παράγοντες διεκδικούν την πατρότητα του έργου για τη βελτίωση του αρδευτικού συστήματος της περιοχής Ι του αναδασμού Ορχομενού.

Σύμφωνα με στελέχη της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης, το έργο αυτό είχε ενταχθεί το 2018 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στη Δράση 4.3.1 από τον προηγούμενο δήμαρχο. Πριν από λίγες ημέρες, όμως, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υπέγραψε τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του Μέτρου 4 του ΠΑΑ 2014-2020">ΠΑΑ 2014-2020.

Το ζητούμενο δεν είναι το επικοινωνιακό μέρος αυτής της κατάστασης, αλλά η αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του αρδευτικού δικτύου μετά από πολλά χρόνια. Τους αγρότες της περιοχής δεν τους αφορά ποιος υλοποιεί το έργο, αλλά βλέπουν την αναγκαιότητα, εξάλλου στο κράτος δικαίου υπάρχει μία συνέχεια.

Το έργο

Σύμφωνα με την υπογραφή αυτής της απόφασης, το έργο είχε αρχικό προϋπολογισμό 5.170.000 ευρώ περίπου, αλλά με την έκπτωση ο προϋπολογισμός της σύμβασης που υπογράφηκε διαμορφώθηκε στα 3.815.000 ευρώ με τον ΦΠΑ. Για το προτεινόμενο έργο, προβλέπεται η κατασκευή αρδευτικού δικτύου, για την κάλυψη των αναγκών σε νερό γεωργικής γης 5.130 στρεμμάτων.

Το νερό που θα χρησιμοποιεί θα καλυφθεί από τις πήγες Χαρίτων Ορχομενού, οι οποίες αποτελούν και το κύριο ποσοστό των αρδευτικών αναγκών, την καλοκαιρινή περίοδο, όπου οι ανάγκες σε νερό μεγαλώνουν και αυξάνεται η ζήτηση. Το δίκτυο αποτελείται από αγωγούς διαμέτρου Φ140 έως Φ630 συνολικού μήκους 19 χιλιομέτρων.

Παράλληλα, προβλέπεται η κατασκευή μεταλλικής δεξαμενής και αντλιοστάσιο με όλα τα παρελκόμενα που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του δικτύου, με στόχο τη μείωση του κόστους άρδευσης.

Για την ιστορία, το 2016 εκπονήθηκε η μελέτη από τον Δήμο Ορχομενού, το 2018 υποβλήθηκε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 2023 υπεγράφη η σύμβαση.