Μετά το δημοσίευμα της «ΥΧ» – Αποκαθίσταται η αδικία με τον ΚΑΔ για εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείου στο πλαίσιο του LEADER

Σε διευκρινιστική απάντηση προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ σχετικά με τις αστοχίες που εντοπίστηκαν στα τοπικά προγράμματα LEADER , ειδικά δε για τον εκσυγχρονισμό των ελαιολιοτρίβιων, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να αποκλειστούν τα σχέδια των υποψηφίων επενδυτών. Λίγες μόλις ημέρες μετά την αποκάλυψη της «ΥΧ» για τις συνέπειες που θα προκαλούσε η αστοχία με τους μη επιλέξιμους ΚΑΔ, η αρμόδια υπηρεσία του ΠΑΑ 2014-20 προχώρησε σε σχετική διόρθωση.

Σύμφωνα με την απάντηση της υπηρεσίας:

«Σε περιπτώσεις που δυνητικοί δικαιούχοι επιθυμούν την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της υποδράσης 19.2.3.1 του CLLD/LEADER για εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείου και από το παρελθόν έχουν ενεργοποιήσει στη Δ.Ο.Υ. κωδικό ΚΑΔ 10.41.23.02 (υπηρεσίες έκθλιψης ελαιολάδου) για λόγους φορολογικούς ή/και της προσδιοριζόμενης αμοιβής τους, είναι αποδεκτή η προσθήκη του ΚΑΔ 10.41.23 «παραγωγή ελαιολάδου που διατίθεται ακατέργαστο» κατόπιν αίτησής τους στη Δ.Ο.Υ. ώστε το επενδυτικό τους σχέδιο να συνάδει με την συγκεκριμένη υποδράση.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που ήδη έχουν υποβληθεί προτάσεις με τον ΚΑΔ 10.41.23.02 και αφορούν σε εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείων θα πραγματοποιείται διόρθωσή του με την ΚΑΔ 10.41.23 στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης της πρότασης και έκδοσης σχετικής έγκρισης».

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε αποκαλύψει η «ΥΧ», το Μέτρο 19 – LEADER αλλά και ο Αναπτυξιακός προκηρύχθηκαν θεωρώντας τους ΚΑΔ του πρωτογενή τομέα που στην περιγραφή τους εμπεριέχουν τη λέξη «Υπηρεσίες» ως μη επιλέξιμες. Δηλαδή, αν και στον ΚΑΔ «10.41.23.02 Υπηρεσίες έκθλιψης ελαιόκαρπου και άλλων ελαιούχων σπόρων» στο πλαίσιο του LEADER, υπάρχει ο όρος «Υπηρεσίες», στην πραγματικότητα πρόκειται για εργασίες που άπτονται της πρωτογενούς παραγωγής, αναγκαίες για τη διάθεση των αγαθών. 

Εδώ το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της «ΥΧ»