Μεταλυκειακές σχολές Γεωργίας, Οίνου και Τουρισμού

Την ίδρυση σχολών μεταλυκειακών σπουδών, Γεωργίας, Οίνου-Αμπέλου και Πολιτισμού-Τουρισμού σχεδιάζει στη Δυτική Ελλάδα το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, πρότεινε να λειτουργήσουν οι τρεις μεταλυκειακές σχολές, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον ΕΛΓΟ-«Δήμητρα» και τους δήμους που θα φιλοξενήσουν τις συγκεκριμένες σχολές στα διοικητικά τους όρια.

«Η τάση είναι να ενισχύσουμε την εργασία και όχι επιδόματα. Πρέπει να στραφούμε στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και να επιδοτήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Το πανεπιστήμιο θα παίξει σημαντικό ρόλο στην κατάρτιση. Προτείνω και καταθέτω ανοιχτή πρόσκληση στην περιφέρεια και στους τοπικούς φορείς για τη δημιουργία μιας Γεωργικής Σχολής μεταλυκειακού επιπέδου, ισοδυνάμου με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, μίας Σχολής Οίνου και Αμπέλου και μίας Σχολής Πολιτισμού-Τουρισμού, ώστε να υπάρχει διέξοδος μετά το Λύκειο», τόνισε, μεταξύ άλλων, στην εισήγησή του.

Πρόκειται για μια πρόταση, η οποία είχε διατυπωθεί από τον ίδιο από τον περασμένο Σεπτέμβριο, διευκρινίζοντας ότι είναι ανεξάρτητη από τις αποφάσεις της Συγκλήτου για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σύμφωνα με τον πρύτανη, η μεταλυκειακού επιπέδου Σχολή Πολιτισμού και Τουρισμού θα μπορούσε να λειτουργήσει στον Πύργο, η Γεωργική Σχολή στην Αμαλιάδα και η Σχολή Οίνου και Αμπέλου στο Αίγιο.