Με τη μεταρρύθμιση στον αέρα, ίσως μία μεταβατική ΚΑΠ να είναι αναγκαία

γράφει ο Λυκ Βερνέ, γ.γ. Farm Europe

-Διαφήμιση-

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κατάφερε τελικά να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα που είχε ορίσει για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, ούτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτε σε επίπεδο Συμβουλίου. Οι υπουργοί Γεωργίας απέτυχαν να εγκρίνουν ένα πρώτο συμβιβαστικό κείμενο, όπως επιθυμούσε η ρουμανική προεδρία, υπό την πίεση της Κομισιόν. Αρκέστηκε εντέλει σε μία καταγραφή της κατάστασης πραγμάτων σε σχέση με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Σε αυτήν τη φάση, οι υπουργοί δεν έχουν καμία εικόνα σε σχέση με τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΚΑΠ και εξακολουθούν να δυσκολεύονται να προχωρήσουν σε σχέση με ορισμένες πτυχές της μεταρρύθμισης, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τους δείκτες επιδόσεων της μελλοντικής ΚΑΠ, οι οποίοι δεν ενέχουν μόνο τον κίνδυνο σημαντικής απώλειας πόρων από την επιβολή ποινών στα κράτη-μέλη, αλλά και της αποδυνάμωσης του «Κ», δηλαδή του Κοινού χαρακτήρα της ΚΑΠ. Η ασάφεια ως προς το χρονοδιάγραμμα δεν θα ξεκαθαρίσει, όσο το brexit παραμένει σε εκκρεμότητα.

Δεδομένης της βαρύτητας της χρηματοδοτικής εισφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου, οι Ευρωπαίοι ιθύνοντες αδυνατούν να ξεκινήσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, εφόσον δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν εάν το Λονδίνο θα συνεισφέρει ή όχι στον κοινοτικό προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027. Αυτόματα, καθίσταται αδύνατο για τους υπουργούς Γεωργίας να προχωρήσουν όσο δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα από πλευράς προϋπολογισμού. Σε αυτό το παιχνίδι ντόμινο είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς με ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα της μελλοντικής ΚΑΠ, ειδικά πριν να αναλάβουν καθήκοντα οι νέες συνθέσεις των κοινοτικών οργάνων.

Αυτό το κλίμα αβεβαιότητας επιβάλλει στους νεοεκλεγέντες ευρωβουλευτές να εστιάσουν τις πρώτες εργασίες τους στην περίοδο μετάβασης ανάμεσα στην υφιστάμενη και στη μελλοντική ΚΑΠ, δηλαδή ανάμεσα στο 2020 και στο 2022, 2023 ή 2024. Οι πρώτες σχετικές συνομιλίες θα ξεκινήσουν στο Κοινοβούλιο μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνθεσης των επιτροπών του και μόλις τεθεί στο τραπέζι το όνομα του προτεινόμενου από την Κομισιόν μελλοντικού επιτρόπου Γεωργίας, κάτι που δεν αναμένεται πριν από τα τέλη Ιουλίου. Μόνο τότε θα μπορέσουν να αποφασίσουν, εάν θα ξαναπιάσουν το έργο της μεταρρύθμισης εκεί που το άφησαν οι απερχόμενοι συνάδελφοί τους ή εάν θα προτιμήσουν να πάρουν τον απαραίτητο χρόνο, ώστε να διαμορφώσουν το τι θα ισχύει κατά την περίοδο μετάβασης, και στη συνέχεια να αφιερωθούν σε μία ουσιαστική συζήτηση για την ΚΑΠ του μέλλοντος.

-Διαφήμιση-