Είναι δυνατή η μεταβίβαση των ζώων για να παραμείνω στο επιδοτούμενο πρόγραμμα;

-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Στη Δήλωση Καλλιέργειας 2017 υπάρχουν 113 αιγοπρόβατα. Στη δήλωση του 2018, τα ζώα μειώνονται σε 70. Είναι δυνατή η μεταβίβαση, ώστε να παραμείνω στο επιδοτούμενο πρόγραμμα;

 Κώστας, Βεύη Φλώρινας

-Διαφήμιση-

Αν η ερώτηση αφορά το μέτρο των νέων αγροτών, τότε οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι θα πρέπει να διατηρούν την αρχική τους τυπική απόδοση σταθερή. Επομένως, θα πρέπει να βρείτε ισοδύναμα ζώων ή εκτάσεων, ώστε να καλυφθεί η απώλεια των ζώων.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki