Τι είναι το Μέτρο 1 – Δράσεις Μεταφοράς Γνώσεων και Ενημέρωσης, και ποιος είναι δικαιούχος;

-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Τι είναι το Μέτρο 1 – Δράσεις Μεταφοράς Γνώσεων και Ενημέρωσης, και ποιος είναι δικαιούχος;

Θανάσης, Βέροια

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Το Μέτρο 1 έχει πολλά υπομέτρα, όπου η έννοια του δικαιούχου μπορεί να αλλάζει. Προς το παρόν, το μόνο υπομέτρο που είναι ενεργό αφορά την κατάρτιση όσων εντάχθηκαν στο προηγούμενο και στο υφιστάμενο μέτρο των Νέων Αγροτών, όπου η έννοια του δικαιούχου συμπίπτει με τους εγκεκριμένους παραγωγούς του Μέτρου 112 και του υπομέτρου 6.1.

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές