Μέτρο 16: Ερωτήσεις – Απαντήσεις για την επιλεξιμότητα δαπανών της δράσης 2

Διευκρινήσεις αναφορικά με την πρόσκληση της δράσης 2 στο πλαίσιο των υπομέτρων 16.1-16.2 & 16.1-16.5 του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-20 δημοσίευσε η διαχειριστική αρχή, με τη μορφή ερωτοαπαντήσεων.

Ειδικότερα, δίνονται απαντήσεις για τις δαπάνες προσωπικού,  χρήσης παγίων στοιχείων και παραγωγικής επένδυσης, ενώ αναγράφονται και οδηγίες για τον έλεγχο των δαπανών από Ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές.

Δείτε ΕΔΩ τις ερωτοαπαντήσεις