Γνωρίζετε εάν για το μέτρο ενίσχυσης μικροκαλλιεργητών, θα υπάρξουν ηλικιακά κριτήρια;

-Διαφήμιση-
gaia-sense
Γνωρίζετε εάν για το μέτρο ενίσχυσης μικροκαλλιεργητών, ύψους 14.000 ευρώ, θα υπάρξουν ηλικιακά κριτήρια;

Το Υπομέτρο 6.3 είναι μέτρο που αφορά τη στήριξη των πολύ μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με συνολικό ποσό 14.000 ευρώ. Ως τέτοιες έχουν χαρακτηριστεί αυτές που έχουν τυπική απόδοση από 5.000 – 8.000 ευρώ. Για να έχετε μια πρακτική εικόνα για το τι ακριβώς σημαίνει αυτό, στο εύρος αυτό περιλαμβάνονται όσοι έχουν 26,5 – 42 στρέμματα ελαιοποιήσιμης ελιάς ή 33 – 53 στρέμματα βαμβακιού ή 54-86 πρόβατα κ.ο.κ. Με άλλα λόγια, αποσκοπεί να στηρίξει μικρούς παραγωγούς που επιπλέον μένουν σε αγροτικές κοινότητες με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους.

Όσον αφορά τις απαιτήσεις, ο δικαιούχος πρέπει να είναι επαγγελματίας αγρότης, να μην υπερβαίνει τα 56 έτη κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης και να έχει ατομικό εισόδημα ίσο με 0,01 – 3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Ως έτος αναφοράς θα είναι το ΟΣΔΕ του 2018 και η προκήρυξη του μέτρου αναμένεται προς το τέλος του χρόνου. Όσον αφορά την επιλεξιμότητα του/της συζύγου νέου αγρότη, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα τέτοιες λεπτομέρειες, που θα είναι διαθέσιμες στην πρόσκληση του μέτρου.

-Διαφήμιση-