Δυτική Ελλάδα: Ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων του Μέτρου 16 του ΠΑΑ

Tο Μέτρο 16 «Συνεργασία και Καινοτομία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αναμένεται να προδημοσιευθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβρη και να προκηρυχθεί στα τέλη του έτους.

metro16-paa-dytiki-ellada
Κατατέθηκαν προτάσεις από καθηγητές πανεπιστημίου, οι οποίοι έθεσαν τους εαυτούς τους στη διάθεση των αγροτών για να δημιουργήσουν επιχειρησιακές ομάδες

Το χάσμα μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και των αγροτών, για την εφαρμογή υφιστάμενων καινοτόμων έργων στην πράξη, έρχεται να γεφυρώσει το Μέτρο 16 «Συνεργασία και Καινοτομία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, προϋπολογισμού 53 εκατ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να προδημοσιευθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβρη και να προκηρυχθεί στα τέλη του έτους.

Πιο κοντά επιστημονικοί φορείς και παραγωγοί

Στόχος του Μέτρου είναι η ενίσχυση της κουλτούρας της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην πρωτογενή παραγωγή, στον τομέα των τροφίμων, των τοπικών κυρίως προϊόντων, αλλά και η αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Μέσα από το Μέτρο 16, δίδεται η δυνατότητα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για τη μείωση του κόστους εισροών, την υιοθέτηση γεωργίας ασφαλείας, κ.λπ.

Ενισχύεται η ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας, όσον αφορά στην υλοποίηση πιλοτικών έργων και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών και τεχνολογικών, στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων.

Την περασμένη Τρίτη, πραγματοποιήθηκε, στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, με πρωτοβουλία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τεχνική συνάντηση για την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων του Μέτρου 16.

Οι παρευρισκόμενοι, οι οποίοι γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα του συνεδριακού κέντρου, ενημερώθηκαν από εκπροσώπους της διαχειριστικής αρχής του ΠΑΑ για τις δυνατότητες του μέτρου, ενώ κατατέθηκαν και προτάσεις από ομάδες παραγωγών και καθηγητές πανεπιστημίου, οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε καινοτόμα έργα και εξέφρασαν την πρόθεσή τους να συμμετέχουν σε επιχειρησιακές ομάδες. Μεταξύ αυτών, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη.

Ιδιαίτερα διαφωτιστική ήταν η εισήγηση της προϊσταμένης της Μονάδας Συνεργασίας και Καινοτομίας, Μάριας Τσάρα, της ειδικής υπηρεσίας του ΠΑΑ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία εξήγησε τον σχεδιασμό του πλαισίου δημιουργίας των επιχειρησιακών ομάδων.

Στη Δράση 1 «Ίδρυση ΕΟ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας», ο παραγωγός – κτηνοτρόφος έχει την ιδέα ή γνωρίζει το πρόβλημα/ανάγκη. Ο ερευνητικός φορέας ή η επιχείρηση έχει τη λύση στο πρόβλημα ή γνωρίζει πώς να αξιοποιήσει την ιδέα. Στη συνέχεια, συστήνουν τη δυνητική επιχειρησιακή ομάδα και ξεκινούν οι ενέργειες για την εξεύρεση και άλλων εταίρων-μελών.

Στη Δράση 2, ενώ η ομάδα έχει συσταθεί, καταρτίζει επιχειρηματικό σχέδιο για την υλοποίηση του έργου.

Η οικονομική στήριξη αφορά στο 100% των επιλέξιμων δαπανών, εκτός από την περίπτωση των δαπανών της Δράσης 2.

Επιτυχημένα παραδείγματα

Η κα Τσάρα αναφέρθηκε και σε επιχειρησιακές ομάδες άλλων χωρών την προηγούμενη επιχειρηματική περίοδο, όπως στο νησί Gozo στη Μάλτα, όπου οι παραγωγοί βιομηχανικής ντομάτας έδιναν το α’ ποιότητας προϊόν σε μονάδα μεταποίησης για την παραγωγή χυμού ντομάτας και το β’ ποιότητας προϊόν το οδηγούσαν σε απόσυρση. Δημιουργήθηκε, τότε, επιχειρησιακή ομάδα από ομάδα παραγωγών, ερευνητικό κέντρο και μονάδα παραγωγής ξιδιού και παρήγαγαν ξίδι από βιομηχανική ντομάτα, αξιοποιώντας το β’ ποιότητας προϊόν τους και αυξάνοντας το εισόδημά τους.

Ένα ακόμη παράδειγμα που δόθηκε αφορά την περιοχή Flanders, στο Βέλγιο. Το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν ήταν η μείωση των καλλιεργητικών τεχνικών και εφοδίων, μέσω της χρήσης γεωργίας ακριβείας. Στην επιχειρησιακή ομάδα συμμετείχαν παραγωγοί, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες διάθεσης εξοπλισμού αισθητήρων. Η ιδέα ήταν η συλλογή δεδομένων από τους αισθητήρες, για την πρόβλεψη των καιρικών συνθηκών και των απαιτήσεων του εδάφους. Με τον τρόπο αυτό, μειώθηκε το κόστος παραγωγής.