Μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες»

Έως τις 20 Φεβρουαρίου 2023 στην Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ, θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με πρόσκληση του υπουργείου, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο ειδικό μέτρο στήριξης «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες» για την περίοδο 2019-2023.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ: «τα αιτήματα στήριξης θα αφορούν το οικονομικό έτος 2022-2023 με καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης των δράσεων των εγκεκριμένων προγραμμάτων την 31η Αυγούστου 2023.

Επισημαίνεται, ότι το ύψος του προϋπολογισμού του μέτρου αφορά Ενωσιακή συμμετοχή 50% των επιλέξιμων δαπανών και Εθνική Χρηματοδοτική Συμμετοχή.

Αιτήματα στήριξης μπορούν να υποβάλλουν επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις οργανώσεων οινοπαραγωγών, προσωρινές ή μόνιμες ενώσεις δύο ή περισσότερων παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις, ιδιωτικές εταιρείες καθώς και οργανισμοί δημοσίου δικαίου».

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την πρόσκληση του ΥΠΑΑΤ