Μέχρι 30 Αυγούστου η πρώτη δόση για τους επαγγελματίες

Πώς θα «τρέξουν» οι εκκαθαρίσεις του 2017/2018

γράφει η Φωτεινή Μακρή, λογίστρια – φοροτεχνικός

Μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού, και συγκεκριμένα την 30ή Αυγούστου, έχουν οι επαγγελματίες για να πληρώσουν την πρώτη δόση των υπολοίπων που προέκυψαν από την εκκαθάριση των εισφορών τους του 2018. Η επίμαχη εκκαθάριση αφορά επανυπολογισμό των εισφορών του συγκεκριμένου έτους, με βάση το δηλωμένο εισόδημα των επαγγελματιών του 2017.

Οι εισφορές που εκκαθαρίστηκαν έχουν συμψηφιστεί με τις αντίστοιχες του 2017, οι οποίες όμως είχαν υπολογιστεί με βάση το εισόδημα του 2016. Αυτό σημαίνει ότι αν το εισόδημα ήταν μεγαλύτερο το 2017 από ό,τι το 2016, θα υπάρξει χρεωστικό υπόλοιπο. Στις περιπτώσεις, λοιπόν, που η προσωρινά υπολογισθείσα εισφορά είναι μικρότερη από την τελικώς υπολογισθείσα (του 2017 δηλαδή), θα προκύπτει το αντίστοιχο χρεωστικό υπόλοιπο.

Αν, όμως, οι περσινές εισφορές δεν καταβλήθηκαν, τότε το –όποιο– χρεωστικό υπόλοιπο θα υπολογιστεί με βάση την εκκαθάριση του 2018. Τέλος, στην περίπτωση που υπήρξαν καταβολές έναντι, τότε το χρεωστικό θα ισούται με τη διαφορά του συνολικού ποσού «έναντι οφειλής» και των οριστικά εκκαθαρισμένων εισφορών.

Τα χρεωστικά υπόλοιπα μπορούν να εξοφληθούν σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η 1η δόση πρέπει να πληρωθεί έως 30 Αυγούστου, η 2η έως 30 Σεπτεμβρίου, η 3η δόση έως 31 Οκτωβρίου, η 4η έως 29 Νοεμβρίου, ενώ η 5η και τελευταία έως την 31η Δεκεμβρίου.

Τι γίνεται σε περίπτωση πιστωτικού υπολοίπου

Στην περίπτωση όμως που ένας επαγγελματίας είχε μικρότερο εισόδημα το 2017 σε σχέση με το 2016, τότε θα προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, δηλαδή θα έχει επιστροφή φόρου, η οποία θα είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που έχει καταβάλει όλες τις περσινές εισφορές του. Εάν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, το πιστωτικό υπόλοιπο θα συμψηφιστεί αυτόματα με αυτές.

Σημειωτέον, εδώ, ότι εάν το πιστωτικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από 50 ευρώ, τότε αυτό δεν θα είναι διαθέσιμο, αλλά θα παραμείνει στον «προσωπικό λογαριασμό» του επαγγελματία για να συμψηφιστεί με μελλοντικές οφειλές.

Οι δικαιούχοι πιστωτικών υπολοίπων πρέπει να δηλώσουν στον ΕΦΚΑ αν θέλουν να πιστωθεί στους λογαριασμούς τους το υπόλοιπο ή να μείνει διαθέσιμο για μελλοντικούς συμψηφισμούς, το αργότερο έως την 30ή Αυγούστου.

Τέλος, για όσους δήλωσαν το 2016 το ίδιο εισόδημα με εκείνο του 2017, προκύπτει προφανώς μηδενικό υπόλοιπο.

Ασφαλιστικά: Και οι οφειλές 2017/18 στην ρύθμιση