Μικρή άνοδο εμφάνισε η εγχώρια αγορά των κατεψυγμένων τροφίμων το 2015

Μικρή άνοδο εμφάνισε η εγχώρια αγορά των κατεψυγμένων τροφίμων το 2015
-Διαφήμιση-

Ήπια άνοδο εμφάνισε η εγχώρια αγορά των κατεψυγμένων τροφίμων, το 2015, όπως προκύπτει από μελέτη της Infobank Hellastat ΑΕ. Σύμφωνα με τον Αλέξη Νικολαΐδη, Economic Research & Sectorial Studies Senior Analyst, το 2015, ο κλάδος αποτέλεσε τη μοναδική κατηγορία καταναλωτικών αγαθών, μαζί με τα φρέσκα τρόφιμα, που εμφάνισε αύξηση πωλήσεων, «γεγονός που οφείλεται, σε σημαντικό βαθμό, στην πολιτική προσφορών και εκπτώσεων τιμών, που εφαρμόζεται εκτενώς στο λιανεμπόριο».

Επιπλέον, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, «ο κλάδος ευνοήθηκε προσωρινά από τη διενέργεια του δημοψηφίσματος και την επιβολή των capital controls τον Ιούλιο, όταν και πολλοί καταναλωτές έσπευσαν μαζικά στα super market για αγορές τροφίμων, φοβούμενοι ενδεχόμενη κατάρρευση της οικονομίας».

Χαρακτηριστικά, οι συνολικές πωλήσεις τροφίμων στα super market, την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, σημείωσαν απότομη άνοδο μεγαλύτερη του 30%, η οποία, όμως, αποδείχτηκε πρόσκαιρη, καθώς τις επόμενες εβδομάδες παρατηρήθηκαν σημαντικοί ρυθμοί υποχώρησης. Αναφορικά με τις επιμέρους τομείς, η αγορά κατεψυγμένων λαχανικών, τους πρώτους εννέα μήνες του 2015, εμφάνισε άνοδο πωλήσεων 7,1% σε ετήσια βάση, στους 14.800 τόνους. Επίσης, η αξία πωλήσεων διαμορφώθηκε στα 49,24 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 7,6%, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2014. Αντιθέτως, ο τομέας της κατεψυγμένης ζύμης εμφάνισε ήπια υποχώρηση 1,8%, στους 11.323 τόνους, επιδεικνύοντας στασιμότητα. Ωστόσο, το σύνολο της αγοράς σε αξία αυξήθηκε κατά 3%, αγγίζοντας τα 51 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές πωλήσεις κατεψυγμένων αλιευμάτων στο λιανεμπόριο, σύμφωνα με την IRI, το 2015, μειώθηκαν κατά 2%, «υποχώρηση που προέκυψε, μετά τα capital controls του Ιουλίου». Χαρακτηριστικά, από τον Αύγουστο έως και το τέλος του έτους, σημειώθηκαν πτωτικοί μηνιαίοι ρυθμοί από 4% έως 6%, με συνέπεια να αντισταθμιστεί η ανοδική πορεία του πρώτου εξαμήνου.

Σύμφωνα με την Μαρία Μεταξογένη, διευθύνουσα σύμβουλο της IBHS, «παράμετρο ανάπτυξης μπορεί να αποτελέσει η ενίσχυση της εξαγωγικής επίδοσης του κλάδου, κυρίως σε αγορές που δεν έχει ακόμα σημαντική παρουσία. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτούνται συνεργασίες με λιανεμπορικές αλυσίδες σε μακροχρόνια βάση. Ήδη, οι εταιρείες με πωλήσεις στο εξωτερικό επηρεάστηκαν λιγότερο από την ύφεση σε σχέση με όσες απευθύνονται, κυρίως, στην ελληνική αγορά».

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της Infobank Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 38 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν, συνοψίζονται στα εξής:

Ο κύκλος εργασιών του δείγματος, το 2014, αυξήθηκε κατά 2,8%, φτάνοντας στα 497,63 εκατ. ευρώ.

Τα ΚΠΤΦΑ ενισχύθηκαν κατά 14,4%, στα 44,61 εκατ. ευρώ, ενώ τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη 9,31 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,36 εκατ. ευρώ, το 2013.

Τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ αυξήθηκαν σε 7,6% και 2,2%, αντίστοιχα.

Ο δείκτης των Ξένων ως προς τα Ίδια Κεφάλαια βελτιώθηκε ελαφρώς σε 1,3 προς 1.

Οι Απαιτήσεις εισπράχθηκαν στους 3,5 μήνες.

-Διαφήμιση-