Μήνας προθεσμιών ο Οκτώβριος για τις start ups σε διαγωνισμούς και προγράμματα

Μήνας προθεσμιών είναι ο Οκτώβριος με διαγωνισμούς και προγράμματα επιχειρηματικότητας για νεοφυείς επιχειρήσεις να ολοκληρώνουν τις αιτήσεις τους τις επόμενες μέρες. Ο πρώτος διαγωνισμός, με τίτλο «11ος Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας», που διοργανώνεται από την Εθνική Τράπεζα, έχει διορία υποβολής πρότασης μέχρι τις 8/10 στις 15:00.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να αναδείξει και να επιβραβεύσει πρωτότυπες ιδέες βασισμένες στις νέες τεχνολογίες και να προωθήσει την καινοτομία στην Ελλάδα. Ο διαγωνισμός αποτελεί δράση του προγράμματος NBG Business Seeds για τη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Αποσκοπεί στην ενίσχυση και στη στήριξη της δημιουργικότητας, ειδικά των νέων, και στην καλλιέργεια κουλτούρας καινοτομίας.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική, με αντικείμενο που εντάσσεται σε μία από τις παρακάτω θεματικές ενότητες: Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα, Περιβάλλον και Τεχνολογία, Πολιτισμός και Τεχνολογία.

Το δεύτερο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας, με προθεσμία υποβολής προτάσεων μέχρι τις 25 Οκτωβρίου, είναι το VentureGarden, το οποίο απευθύνεται σε όσους έχουν κάποια ιδέα που θέλουν να πραγματοποιήσουν ή μία υφιστάμενη επιχείρηση που θέλουν να εξελίξουν. Το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας υλοποιείται δωρεάν από το Alba Hub for Entrepreneurship and Development (AHEAD) του Alba Graduate Business School, Τhe American College of Greece στην Αθήνα, και από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του ACT – A Division of Anatolia College στη Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση ανθρώπων που φιλοδοξούν να ενταχθούν στο επιχειρηματικό οικοσύστημα, δημιουργώντας τη δική τους επιχείρηση ή εξελίσσοντας την ήδη υπάρχουσα. Πιο συγκεκριμένα, το VentureGarden ξεκινά με μία εντατική και στοχευμένη εκπαιδευτική περίοδο διάρκειας πέντε εβδομάδων. Η εκπαίδευση εστιάζει σε πρακτικά εργαλεία, που βοηθούν στην κατανόηση της σχέσης που έχει η επιχειρηματική ιδέα με τις ανάγκες της αγοράς.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, επιλέγονται οι συμμετέχοντες που θα υποστηριχθούν από το mentoring που παρέχει το πρόγραμμα διάρκειας 2-3 μηνών.