Μητρώο δικαιούχων ΟΠΕΚΑ: Αν έχεις έγκαιρα χρήμα… διάβαινε

Οι αγρότες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη βιώνουν το ένα πλήγμα μετά το άλλο: αρχικά, η καραντίνα, το αυξημένο επιδημιολογικά φορτίο σε Ξάνθη και Ροδόπη που προκάλεσε μεγάλες περιόδους κλεισίματος των λαϊκών, αλλά και κακή επανεκκίνησή τους, η τωρινή κυβερνητική απόφαση για κλείσιμο των κάθετων αξόνων με τη Βουλγαρία, και έπειτα η «επιλεκτική» στήριξη του ΟΠΕΚΑ στην Ελληνίδα τρίτεκνη και πολύτεκνη αγρότισσα που εξαιρεί και από τα επτά προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας όσες δεν είναι ασφαλιστικά ενήμερες στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2019).

Καταγράφοντας σε προηγούμενο φύλλο το αίτημα πολύτεκνων και τρίτεκνων προς τον ΟΠΕΚΑ να συμμετέχουν στα προγράμματα όσοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι χωρίς τον περιορισμό της τελευταίας μέρας της προηγούμενης χρονιάς, αναζητήσαμε απαντήσεις για τους ωφελούμενους των προγραμμάτων από τον Οργανισμό.

Αναφορικά με τις αιτήσεις πολύτεκνων και τρίτεκνων μητέρων, σε επίπεδο ΠΑΜ-Θ, για χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων στο περυσινό πρόγραμμα υπεβλήθησαν 230 αιτήσεις, έλαβαν την παροχή 227 και απορρίφθηκαν τρεις. «Στην ουσία, το πρόγραμμα μας πετάει έξω και δεν μπορούμε να υποβάλλουμε αίτηση» εξηγεί ο πολύτεκνος γενικός γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου Ξάνθης, Ανάργυρος Προμοίρας. Επομένως, ο αριθμός των δικαιούχων διαμορφώνεται αποκλειστικά και μόνο από τους έγκαιρα ασφαλιστικά ενήμερους.

Η Διεύθυνση του ΟΠΕΚΑ επεξηγεί. «Το Μητρώο με τα στοιχεία των δικαιούχων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ δεν δημιουργείται έπειτα από εξέταση αιτήσεων και έγκριση αυτών, αλλά από το σύνολο των δικαιούχων-ασφαλισμένων και συνταξιούχων που πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σχετική Υπουργική Απόφαση, κάθε έτος, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέσω των ΚΕΠ.

Μετά την υποβολή της αίτησης ακολουθεί ο έλεγχος των νόμιμων δικαιολογητικών, τα οποία αποστέλλονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Εστίας και καταρτίζεται το οριστικό αρχείο πληρωμής». Σε ερώτηση για το πόσες αγρότισσες εξαιρέθηκαν πέρυσι λόγω του ότι δεν ήταν έγκαιρα ασφαλιστικά ενήμερες, δεν υπάρχουν τα στοιχεία στον ΟΠΕΚΑ, αλλά ούτε και στους κατά τόπους Συλλόγους πολυτέκνων.

Τέλος, επιβεβαιώνεται πως όσες μητέρες εξαιρούνται από το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων εξαιρούνται και από τα επτά προγράμματα του ΛΑΕ, καθώς στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, στις προϋποθέσεις αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, εκδρομών, δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου και δωρεάν παροχής βιβλίων για το έτος 2020 έχουν β) οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), οι οποίοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2019) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής».

Την εξαίρεση από όλες τις παροχές διαπιστώνουν με μεγάλη απογοήτευση και οι αγρότες επισκεπτόμενοι τα ΚΕΠ.

ΟΓΑ

Με βάση στοιχεία από τη Διεύθυνση Πληροφορικής, το τελευταίο έτος του ΟΓΑ (2016), στο πρόγραμμα Κοινωνικού – Ιαματικού – Εκδρομικού Τουρισμού στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ υποβλήθηκαν 22.206 αιτήσεις δικαιούχων, κληρώθηκαν 4.200 και 3.198 δικαιούχοι εκτύπωσαν τα αντίστοιχα δελτία από τα ΚΕΠ και 1.168 δικαιούχοι εκτύπωσαν δελτία κατά την περίοδο της αναδιανομής των αδιάθετων δελτίων.

Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων υποβλήθηκαν 20.897 αιτήσεις δικαιούχων, κληρώθηκαν 7.437 και έλαβαν βιβλία από συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους 5.881 δικαιούχοι.

Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου υποβλήθηκαν 10.353 αιτήσεις, κληρώθηκαν 997 δικαιούχοι, εκτύπωσαν τα αντίστοιχα δελτία από τα ΚΕΠ και 1.199 δικαιούχοι εκτύπωσαν δελτία κατά την περίοδο της αναδιανομής των αδιάθετων δελτίων.