Η Mondelēz International ενισχύει πρωτοβουλίες για την ανακύκλωση συσκευασιών

Η Mondelēz International ανακοίνωσε την υποστήριξή της σε παγκόσμιες προσπάθειες που αποσκοπούν στην αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης πλαστικών απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εύκαμπτων μεμβρανών συσκευασίας.

Παράλληλα, ζητά μεγαλύτερη συνεργασία σε ολόκληρο τον κλάδο για την ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού (Extended Producer Responsibility – EPR) για να συμβάλει στην πραγματοποίηση μιας πιο κυκλικής οικονομίας.

Η εταιρεία έχει υπογράψει την επιχειρηματική πρόσκληση για μια συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τη ρύπανση των πλαστικών, η οποία καλεί τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν μια πιο εναρμονισμένη προσέγγιση στη χάραξη πολιτικής, να αυξήσουν τις επενδύσεις σε υποδομές και να συντονίσουν την ανάπτυξη υποδομών για την αντιμετώπιση των πλαστικών αποβλήτων.

Η Mondelēz International ήδη υποστηρίζει πρωτοβουλίες σε αγορές που προωθούν την κυκλική οικονομία και τα συστήματα ανακύκλωσης κλειστού βρόχου, όταν αυτά τα προγράμματα λαμβάνουν υπόψη εύκαμπτες ταινίες. Με δεσμεύσεις σε περίπου 15 τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Βραζιλίας, της Κολομβίας, της Ινδίας, των ΗΠΑ και της Αυστραλίας, οι συνεισφορές της Mondelēz International καλύπτουν αγορές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% της παγκόσμιας βάσης εσόδων της.

Η εταιρεία έχει ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο στους στόχους ανακύκλωσης συσκευασιών, αφαιρώντας 65.000 τόνους συσκευασίας από το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιό μεταξύ 2013 και 2020 και βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου της το 2025 για 100% συσκευασίες που έχουν σχεδιαστεί για ανακύκλωση με περίπου το 94% όλων των συσκευασιών να είναι ήδη σχεδιασμένο για ανακύκλωση. Οι χάρτινες συσκευασίες, καθώς και μερικά από τα άκαμπτα πλαστικά και εύκαμπτες πλαστικές μεμβράνες, που χρησιμοποιούνται από τη Mondelēz International είναι σχεδιασμένα με τρόπο που μπορούν να ανακυκλωθούν. Επιπλέον, όλες οι συσκευασίες ινών που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση, την αποστολή και την προβολή των προϊόντων της σε όλο τον κόσμο προέρχονται από βιώσιμες πηγές, είτε πρόκειται για ανακύκλωση ή πιστοποιημένες για τη μη αποψίλωση των δασών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ