Έρευνα: Μόνο το 79% του κόστους καλύπτουν οι τιμές βιολογικού γάλακτος για τους Γερμανούς κτηνοτρόφους

Με ένα κόστος παραγωγής της τάξεως των 60,29 λεπτών/κιλό και μία μέση τιμή στα 47,40 λεπτά, οι Γερμανοί κτηνοτρόφοι παράγουν βιολογικό γάλα, με τα έσοδα να καλύπτουν μόλις το 79% του κόστους.

Αυτό ανέδειξε πρόσφατη έρευνα για το κόστος παραγωγής βιολογικού γάλακτος στη Γερμανία το 2018/2019, που συντάχθηκε από το Γραφείο Αγροτικής Κοινωνιολογίας και Γεωργίας (BAL), μετά από ανάθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Γάλακτος (EMB), της Γερμανικής Ένωσης Γαλακτοπαραγωγών (BDM) και του Συμβουλίου Γάλακτος (MEG).

Στην έρευνα, που λαμβάνει επίσης υπόψη τα ύψη ενός δίκαιου εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους, τα μεγέθη αποκαλύπτουν ότι οι βιολογικοί παραγωγοί πωλούν το γάλα τους όχι απλά γράφοντας «χασούρα», αλλά συχνά και εισπράττοντας ένα εισόδημα χαμηλότερο από τον βασικό μισθό της χώρας.

Με βάση τα στοιχεία οικονομικής κατάστασης του ομοσπονδιακού υπουργείου, οι ερευνητές αναφέρουν πως υπάρχουν σχετικά μικρές διαφοροποιήσεις στο εισόδημα μεταξύ των βιολογικών και των συμβατικών εκμεταλλεύσεων παραγωγής γάλακτος τα τελευταία χρόνια, παρά τις υψηλότερες τιμές του βιολογικού. Παράλληλα, υπενθυμίζουν τη στροφή στο βιολογικό, που ξεκίνησε το 2015-2016, λόγω των επίπεδων τιμών στη συμβατική παραγωγή.

Αυτή η στροφή υποστηρίχθηκε από βιολογικές οργανώσεις, αλλά και από την είσοδο μεγάλων γερμανικών γαλακτοβιομηχανιών, αυξάνοντας σημαντικά τη βιολογική παραγωγή γάλακτος την τελευταία τριετία τουλάχιστον. Σύμφωνα με στοιχεία του 2017 και 2018, σχεδόν 20% περισσότερο βιολογικό γάλα διατέθηκε στην αγορά, με τις τιμές της περιόδου να δείχνουν σταθερότητα. Αυτό όμως δεν είναι κάτι που παρέχει εγγυήσεις και σε μακροχρόνιο επίπεδο, υπογραμμίζουν.

Η τιμή του βιολογικού την τελευταία πενταετία κυμαίνεται μεταξύ 47 και 49 λεπτών/κιλό, ενώ η διαφορά της με αυτήν του συμβατικού είναι κατά μέσο όρο 14 λεπτά.

Με μία πρώτη ματιά, το οικονομικό πλαίσιο μιας βιολογικής εκμετάλλευσης φαίνεται δελεαστικό, αναφέρουν, εξηγώντας ωστόσο ότι οι αυστηρότερες πολιτικές και οι κανονισμοί που διέπουν τα βιολογικά, αυξάνουν τις απαιτήσεις για διαφορετικές δομές, σταβλικά συστήματα, μεγαλύτερους χώρους, ακριβότερα κτηνοτροφικά προϊόντα, περισσότερη εργασία και άλλα, που οδηγούν σε σαφώς υψηλότερα κόστη. Σημαντικές επιβαρύνσεις αποτελούν, πέρα από την αγορά των ζώων, η αγορά τροφής, η ενέργεια, αλλά και η συντήρηση των κτηριακών υποδομών και του μηχανικού εξοπλισμού, έξοδα που αθροίζονται στον υπολογισμό του κόστους, από το οποίο αφαιρούνται ενισχύσεις, πριμ βιολογικών και τυχόν έσοδα από την πώληση σφάγιων.

Κατά μέσο όρο την τελευταία πενταετία, το κόστος παραγωγής κυμαίνεται στα 64,16 λεπτά/κιλό, με τη μέση τιμή του γάλακτος αντίστοιχα στα 47,82 λεπτά, αφήνοντας ένα έλλειμμα 16,34 λεπτών, δηλαδή ένα 25% των εξόδων που δεν καλύπτεται σε αυτό το διάστημα.