Μόνο στην «ΥΧ»: Ευρωπαϊκά κονδύλια σε «κομμένες» εταιρείες με εντολή της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ

Εν γνώσει Γ. Γεωργαντά τόσο οι αποφάσεις Σ. Κεδίκογλου να ενταχθούν σε μέτρα του ΕΠΑλΘ 2014-2020 επενδυτικά σχέδια και δαπάνες που απορρίφθηκαν,
όσο και η παρέμβαση Δ. Παπαγιαννίδη για να συμμορφωθούν οι υπηρεσίες

Την ένταξη επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβάλει μεγάλες εταιρείες -κάποιες μάλιστα διαφημίζονται με κύκλο εργασιών εκατομμυρίων ευρώ- σε μέτρα χρηματοδότησης του ΕΠΑλΘ 2014-2020 αποφάσισε με εντολή του ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σίμος Κεδίκογλου, παρά το γεγονός ότι οι προτάσεις των εν λόγω εταιρειών έχουν απορριφθεί είτε στο σύνολό τους είτε εν μέρει όσον αφορά τη χρηματοδότησή τους, στο πλαίσιο της νόμιμης προβλεπόμενης διαδικασίας ελέγχου που προηγήθηκε.

Μάλιστα, και προκειμένου οι αποφάσεις του να εκτελεστούν, διαβιβάζονται εκ νέου, αυτήν τη φορά μέσω του γενικού γραμματέα Ενωσιακών Πόρων, Δημήτρη Παπαγιαννίδη, στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΠΑλΘ, ώστε αυτές να συμμορφωθούν. Και όλα αυτά με την ανοχή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργου Γεωργαντά, ο οποίος έχει πλήρη γνώση των γεγονότων.

Από την πλευρά της, η αρμόδια υπηρεσία του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2020-2027 (όπως έχει μετεξελιχθεί/μετονομαστεί) δεν συμμορφώνεται στις εντολές και ζητά από τους ιθύνοντες της πλατείας Βάθη να εξηγήσουν τους λόγους αυτών των αποφάσεων, όταν μάλιστα κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται νομικά.

«Εντέλλεσθε»

Η ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, λοιπόν, παρεμβαίνει με τη συνήθη πλέον για εκείνη διαδικασία του «εντέλλεσθε», ώστε να χρηματοδοτηθούν στο ακέραιο τρεις μεγάλες εταιρείες, δύο εταιρείες υδατοκαλλιέργειας και μία εταιρεία παραγωγής και εμπορίας ειδών διατροφής. Τα ονόματα των τριών εταιρειών βρίσκονται στη διάθεση της «ΥΧ».

Η μία εκ των δύο εταιρειών υδατοκαλλιέργειας, η P/F, χαρακτηρίζεται ως μία από τις κορυφαίες στην Ελλάδα στην εκτροφή μεσογειακών ειδών ψαριών και, σύμφωνα με δηλώσεις μεγαλοστελεχών της, εκτιμάται ότι ο κύκλος εργασιών της θα ξεπεράσει φέτος τα 120 εκατ. ευρώ.

Η δεύτερη εταιρεία, η ΙΦ/Μ, προέκυψε από το σπάσιμο μίας από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα και πωλήθηκε αμέσως μετά σε μεγάλη εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας που εδρεύει σε μεγάλο ελληνικό νησί. Η πλειοψηφία των μετοχών της τελευταίας πέρασε πριν από έναν χρόνο σε ξένα χέρια.

Η τρίτη εταιρεία, η Ι/Β, χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο σημαντικές εταιρείες στον τομέα των τροφίμων. Δραστηριοποιείται από τη δεκαετία του ’80 στην παραγωγή και τυποποίηση ορεκτικών στα νησιά του Αιγαίου.

Το χρονικό

Οι δύο εταιρείες υδατοκαλλιέργειας, δηλαδή η P/F και η ΙΦ/Μ, συμμετείχαν το έτος 2021 στην 3η πρόσκληση των μέτρων 3.2.2 και 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020. Ωστόσο, δύο αιτήσεις χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων της πρώτης εταιρείας, με αιτούμενο προϋπολογισμό 972.474,61 ευρώ και 1.580.288,72 ευρώ αντίστοιχα, αν και αξιολογήθηκαν θετικά, προτάθηκαν για ένταξη μετά τις ανάλογες περικοπές βάσει των κανόνων επιλεξιµότητας και εύλογου κόστους με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 772.457,61 ευρώ και δημόσια δαπάνη 231.737,27 ευρώ (και βαθμολογία 59) και µε συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 1.255.852,72 ευρώ και δημόσια δαπάνη 376.755,81 ευρώ (και βαθμολογία 47) αντίστοιχα. Η εταιρεία υποβάλλει ενστάσεις κατά της απόρριψης δαπανών, αλλά απορρίπτονται.

Όσο για μία αίτηση χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου της δεύτερης εταιρείας, με αιτούμενο προϋπολογισμό 1.600.142,30 ευρώ, απορρίφθηκε στο σύνολό της. Προς τα τέλη του 2022, ο υφυπουργός Σ. Κεδίκογλου με αποφάσεις του παρεμβαίνει και ζητά ουσιαστικά από τις υπηρεσίες του ΕΠΑλΘ να αποδεχτούν τις ενστάσεις των εταιρειών. Οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται και έτσι οι αποφάσεις Κεδίκογλου διαβιβάζονται εκ νέου στις υπηρεσίες, αυτήν τη φορά μέσω της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων.

Η ίδια ακριβώς τακτική ακολουθείται και για την τρίτη εταιρεία, την Ι/Β, η οποία συμμετείχε στην 3η πρόσκληση του Μέτρου 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του ΕΠΑλΘ 20214-2020. Η αίτηση χρηματοδότησης για επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλει η εν λόγω εταιρεία, με αιτούμενο προϋπολογισμό 950.000 ευρώ, απορρίπτεται, όπως απορρίπτονται και οι ενστάσεις της.

Ο υφυπουργός Σ. Κεδίκογλου επανέρχεται και παρεμβαίνει ξανά προς τις υπηρεσίες με νέα του απόφαση. Για άλλη μία φορά, όμως, οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται, με αποτέλεσμα η Γενική Γραμματεία να διαβιβάσει εκ νέου την απόφαση του υφυπουργού, ώστε να εκτελεστεί. Η Γενική Γραμματεία καλεί γραπτώς τις υπηρεσίες προς «συμμόρφωση» στις υπουργικές αποφάσεις, κοινοποιώντας τα αιτήματα στον ίδιο τον υπουργό, Γ. Γεωργαντά.

Οι υπηρεσίες και πάλι δεν ανταποκρίνονται. Πριν από περίπου έναν μήνα αποστέλλουν υπηρεσιακό έγγραφο στη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων, που το κοινοποιούν τόσο στον Γ. Γεωργαντά όσο και στον Σ. Κεδίκογλου. Με το έγγραφο αυτό οι υπηρεσίες παρουσιάζουν όλο το χρονικό, ζητούν επίσημα εξηγήσεις, ενώ με νόημα υπενθυμίζουν ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι στο πλαίσιο των προσκλήσεων.

Στη διάθεση της «ΥΧ» βρίσκονται έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων του ΥΠΑΑΤ που καλούν τις υπηρεσίες προς συμμόρφωση των υπουργικών αποφάσεων

«Συμμορφωθείτε»

Στη διάθεση της «ΥΧ» βρίσκονται έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων του ΥΠΑΑΤ που καλούν τις υπηρεσίες προς συμμόρφωση των υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες μεταξύ άλλων:

✱ Γίνονται αποδεκτές οι ιεραρχικές προσφυγές της εταιρείας P/F κατά της απόφασης του γενικού γραμματέα (που περιλαμβάνει την έγκριση αποτελεσμάτων της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων) στις 13/9/2022, με βάση την οποία απορρίπτονται οι ενστάσεις για δύο επενδυτικά σχέδια της εν λόγω εταιρείας. Κατά συνέπεια, γίνονται δεκτές οι ενστάσεις που υπέβαλε νωρίτερα η εταιρεία κατά των αποτελεσμάτων της συγκριτικής αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης στα μέτρα 3.2.2 και 4.2.4. Σημειώνεται ότι «οι δαπάνες που αφορούσαν τον εκσυγχρονισμό του σκάφους S/F απορρίφθηκαν λόγω εξόφλησης με επιταγές τρίτων» και «οι δαπάνες που αφορούν κτηριακές εγκαταστάσεις καθώς και έργα επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων απορρίφθηκαν διότι δεν έχουν προσκομισθεί οι απαραίτητες Άδειες / Αιτήματα Έκδοσης Αδειών, βάσει της παρ. 24 του Άρθρου 12 της σχετικής Πρόσκλησης» με βάση την έγκριση αποτελεσμάτων της 13/9/2022.

✱ Γίνεται αποδεκτή η ιεραρχική προσφυγή της εταιρείας ΙΦ/Μ κατά της απόφασης του γενικού γραμματέα (που περιλαμβάνει την έγκριση αποτελεσμάτων της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων) στις 13/9/2022, με βάση την οποία απορρίπτεται επενδυτικό σχέδιο της εν λόγω εταιρείας.

Κατά συνέπεια, γίνεται αποδεκτή η ένσταση που υπέβαλε νωρίτερα η εταιρεία, όταν απερρίφθη το επενδυτικό σχέδιο από τη συγκριτική αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης. Σημειώνεται ότι η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά τόσο ως προς την πληρότητα του φακέλου (π.χ. δεν είχε προσκομισθεί η απαιτούμενη άδεια δόμησης), όσο και ως προς τη σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου.

Με βάση τα παραπάνω, οι υπηρεσίες καλούνται να προχωρήσουν «σε όλες τις απαραίτητες προβλεπόμενες διοικητικές ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα», υπογραμμίζει το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες καλούνται να προχωρήσουν:

– «Στην έκδοση σχεδίου απόφασης μερικής ανάκλησης της υπ.αρ. 1719/13.9.2022 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ και συμπερίληψη των υπό 1-3 αιτήσεων χρηματοδότησης στα επενδυτικά σχέδια που γίνονται αποδεκτά σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό τους και αποστολή του για άμεση υπογραφή, καθώς και των σχετικών αποφάσεων μεμονωμένης χρηματοδότησης».

–  «Στη διενέργεια όλων των απαιτούμενων ενεργειών, που πρέπει να λάβουν χώρα εντός του ΠΣΚΕ σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

✱ Γίνεται αποδεκτή η ιεραρχική προσφυγή της εταιρείας Ι/Β κατά της απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΑλΘ της Γενικής Γραμματείας του ΥΠΑΑΤ στις 26 Ιουλίου του 2022 (απορριπτική), και γίνεται αποδεκτή η ένσταση της εταιρείας κατά της προηγούμενης απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας (έγκριση αποτελεσμάτων συγκριτικής αξιολόγησης, που ήταν και αυτή απορριπτική) στις 17 Ιουνίου. Το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας αφορά τον εκσυγχρονισμό και τη μηχανολογική επέκταση μονάδας επεξεργασίας-τυποποίησης-συσκευασίας και κατάψυξης αλιευμάτων σε εκτός σχεδίου περιοχή.

Με βάση τα παραπάνω, η Γενική Γραμματεία ζητά από τις υπηρεσίες να προχωρήσουν σε «όλες τις απαραίτητες προβλεπόμενες ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα», και συγκεκριμένα:

– «Στην έκδοση σχεδίου απόφασης μερικής ανάκλησης της υπ.αρ. 1188/17.6.2022 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενω σιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ και συμπερίληψη της αιτήσεως χρηματοδότησης στο ανωτέρω επενδυτικό σχέδιο».

– «Στη διενέργεια όλων των απαιτούμενων ενεργειών, που πρέπει να λάβουν χώρα εντός του ΠΣΚΕ σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

Χωρίς νομική βάση

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ό,τι έπρεπε να κάνουν το έκαναν ακολουθώντας κατά γράμμα τις προβλεπόμενες διοικητικές ενέργειες, όσον αφορά την αξιολόγηση και ένταξη των επενδυτικών σχεδίων στο ΕΠΑλΘ 2014-2020 για οικονομική ενίσχυση, στις οποίες περιλαμβάνεται και η δυνατότητα που είχαν οι φορείς να εκφράσουν την αντίρρησή τους, μέσω της υποβολής ενστάσεως-ενδικοφανούς προσφυγής επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, οι οποίες υποβλήθηκαν και εξετάσθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (ΕΕΕ).

Εξάλλου, πέρα από τα παραπάνω, δικαιούχοι ή δυνητικοί δικαιούχοι επενδυτικών σχεδίων, που θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί, έχουν ως μοναδική δυνατότητα την προσφυγή τους στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, όπως ορίζει ο εν ισχύ Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, σύμφωνα με τον οποίο δεν δύναται να εξεταστούν αιτήματα θεραπείας ή ιεραρχικών προσφυγών όταν έχει δοθεί η δυνατότητα για υποβολή αντιρρήσεων ενώπιον της Διοίκησης µε τις ενδικοφανείς προσφυγές/ενστάσεις. Ορθώς, λοιπόν, οι υπηρεσίες αναρωτιούνται πάνω σε ποια νομική βάση καλούνται να εφαρμόσουν αυτές τις αποφάσεις και ποιο είναι το ουσιαστικό περιεχόμενό τους.

«Φρονούμε ότι είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της εντολής σας», τονίζουν οι υπηρεσιακοί απευθυνόμενοι προς τον γενικό γραμματέα, Δ. Παπαγιαννίδη, τον υφυπουργό Σ. Κεδίκογλου και φυσικά προς τον αρμόδιο υπουργό, Γ. Γεωργαντά, να διευκρινιστεί, μεταξύ άλλων, «αν το νόημα της εντολής σας είναι ότι πρέπει να γίνουν δεκτά τα αιτήματα των ενδιαφερομένων στο σύνολό τους ή κατά ένα μέρος µε βάση και µε επίκληση της εντολής σας και χωρίς νέα διαδικασία ή αν πρέπει να επανεξεταστούν οι αιτήσεις εξαρχής και ποιες είναι οι διαδικασίες που θα εφαρμοστούν».