Μπαίνει στην ευφυή αμπελοκαλλιέργεια το κτήμα Κυρ-Γιάννη

Ένα κτήμα με μακρά ιστορία και πορεία στον χώρο της αμπελουργίας, όπου η παράδοση συναντά την καινοτομία, το κτήμα κυρ Γιάννη, δεν θα μπορούσε να μην κάνει το βήμα προς την ευφυή γεωργία. Με 700 στρέμματα ιδιόκτητων αμπελώνων στη Νάουσα και στο Αμύνταιο έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση τριών τηλεμετρικών σταθμών gaiasense της εταιρείας NEUROPUBLIC στις δύο αυτές περιοχές.

«Ανέκαθεν, το κτήμα Κυρ-Γιάννη ήταν πρωτοπόρο στην εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών και προϊόντων. Ήταν από τις πρώτες επιχειρήσεις που ασχολήθηκαν με την ολοκληρωμένη διαχείριση, την πιλοτική εφαρμογή της σεξουαλικής σύγχυσης για την καταπολέμηση της ευδεμίδας και των κοκκοειδών των αμπελώνων και την εφαρμογή της σε εμπορική κλίμακα στη συνέχεια.

Η ευφυής γεωργία είναι κάτι νέο για την ελληνική αμπελουργία που μελλοντικά θα μπορούσε να έχει εφαρμογή σε ευρεία κλίμακα, συμβάλλοντας στην καλύτερη διαχείριση των αμπελώνων και, επομένως, δεν θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορο το κτήμα Κυρ – Γιάννη», αναφέρει στην «ΥΧ» η Χαρούλα Σπινθηροπούλου γεωπόνος, ειδικός αμπελουργίας, και οινοποιός για την εταιρεία Κυρ-Γιάννη ΑΕ.

Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα

Ο αυτοματισμός διαδικασιών που θα προσφέρουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα στην παραγωγή ήταν ο λόγος για την επένδυση του κτήματος στην ευφυή γεωργία. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η κα Σπινθηροπούλου, «τόσο το έδαφος όσο και το κλίμα στις περιοχές, στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία, παρουσιάζουν εξαιρετική ποικιλομορφία, με τους γεωπόνους μας να παρακολουθούν στενά την παραγωγή των ιδιόκτητων αμπελώνων, αλλά και αυτών των συνεργαζόμενων παραγωγών.

Η διαδικασία αυτή καθίσταται αρκετά χρονοβόρα. Θεωρήσαμε, λοιπόν, σκόπιμο να δούμε εάν συστήματα της ευφυούς γεωργίας που επιτρέπουν τον ‘‘αυτοματισμό’’ διαδικασιών για την έγκαιρη προειδοποίηση εφαρμογών, όπως η άρδευση και η φυτοπροστασία, μπορούν να μας προσφέρουν ένα καλό αποτέλεσμα, γλυτώνοντάς μας ανθρωποημέρες εργασίας και καθιστώντας μας πιο αποτελεσματικούς».

Επειδή, λοιπόν, οι τηλεμετρικοί σταθμοί δίνουν τη δυνατότητα καταγραφής και, κατά συνέπεια, αξιολόγησης των συνθηκών (θερμοκρασία, υγρασία, βροχόπτωση, άνεμος κ.λπ., σε επίπεδο πρέμνου, υπέργεια και υπόγεια) που διαμορφώνουν την ποιότητα της παραγωγής των αμπελώνων, είναι σύμφωνα με την κα Σπινθηροπούλου «ένα πολύτιμο εργαλείο ερμηνείας και συσχετισμού των παραγόντων του κλίματος και του εδάφους με την ποιότητα του παραγόμενου κρασιού».

Προσδοκώμενα οφέλη

Η προειδοποίηση τόσο όσον αφορά την πίεση των διάφορων ασθενειών των αμπελώνων, όσο και την έγκαιρη ειδοποίηση για τα αποθέματα νερού στο έδαφος, στο επίπεδο του ριζικού συστήματος, ώστε να προγραμματίσουν την άρδευση των αμπελώνων με παρόμοια εδαφικά χαρακτηριστικά (τύπος εδάφους, ανάγλυφο κ.λπ.) είναι αυτό που επιθυμεί το κτήμα Κυρ Γιάννη από την εφαρμογή της ευφυούς γεωργίας.

«Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται σήμερα η φυτοπροστασία είναι με βάση τα στοιχεία του μετεωρολογικού μας σταθμού (βροχόπτωση-σχετική υγρασία), την καθημερινή μας παρουσία και την εμπειρία μας, ενώ η άρδευση γίνεται με βάση πάλι την εμπειρία μας (εμφάνιση του φυτού, γνώση του εδάφους), αλλά και την καταγραφή του υδατικού δυναμικού των αμπελώνων, κάτι που είναι αρκετά χρονοβόρο ως διαδικασία.

Η δυνατότητα προειδοποίησης μέσω των εφαρμογών του gaiasense επομένως, εάν αποβεί αποτελεσματική θα μας διευκολύνει πολύ στη δουλειά μας δίνοντάς μας τη δυνατότητα να κερδίσουμε χρόνο και χρήμα σε καθημερινή βάση, αλλά και να βελτιώσουμε την ποιότητα των κρασιών που παράγουμε», τονίζει η κα Σπινθηροπούλου.

Χρήσιμο εργαλείο

Η δυνατότητα του γεωπόνου να λαμβάνει ακριβή δεδομένα για τις ανάγκες της καλλιέργειας μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τη δουλειά του και κατά συνέπεια για τον αγρότη ως τελικό χρήστη. «Το gaiasense μπορεί να βοηθήσει τον γεωπόνο στην καθημερινότητά του και, κυρίως, στις αποφάσεις του σχετικά με το πότε θα ψεκάσει, με ποιο σκεύασμα, πότε θα ποτίσει και με ποια ποσότητα νερού. Βέβαια, απαιτείται σημαντική δουλειά ως προς την προετοιμασία και τη συσχέτιση των δεδομένων που συλλέγονται από τους σταθμούς και την επεξεργασία τους από τους ειδικούς των μοντέλων, ώστε τα αποτελέσματα να είναι αξιόπιστα και αντιπροσωπευτικά. Το γεγονός, μάλιστα, της μεγάλης παραλλακτικότητας των αμπελώνων κάνει την εφαρμογή του ακόμα πιο δύσκολη, αλλά και πιο χρήσιμη για τον γεωπόνο», καταλήγει η κα Σπινθηροπούλου.