Μπαράζ πληρωμών για να κλείσουν εκκρεμότητες του 2019

Πιστώνονται de minimis και έκτακτη επιχορήγηση στους ανθοπαραγωγούς

Σε σειρά πληρωμών θα προχωρήσει το επόμενο χρονικό διάστημα ο ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να κλείσει εκκρεμότητες του έτους ενίσχυσης 2019, αλλά και να χορηγήσει έκτακτη οικονομική στήριξη σε συγκεκριμένους κλάδους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «ΥΧ», το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθούν στους δικαιούχους παραγωγούς βαμβακιού και χειμερινών σιτηρών στον Έβρο κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), ύψους 5,8 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι είναι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή βαμβακιού ή/και στην παραγωγή χειμερινών σιτηρών στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, έχουν υποβάλει δήλωση εκμετάλλευσης ΕΑΕ για το έτος 2018 και διατηρούν τουλάχιστον ένα στρέμμα καλλιέργειας βαμβακιού ή /και χειμερινών σιτηρών. Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται σε:

 12 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας βαμβακιού.

 5 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας χειμερινών σιτηρών.

Ανθοπαραγωγοί

Επίσης, εκτιμάται ότι τέλη του μηνός με αρχές Ιουλίου, το πιθανότερο, θα καταβληθεί η άμεση επιχορήγηση μέσω κρατικής ενίσχυσης στον τομέα της παραγωγής ανθέων, ύψους 10.130.000 ευρώ. Δικαιούχοι είναι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής ανθέων σε όλη τη χώρα, οι οποίοι:

 Έχουν υποβάλει ΕΑΕ για το έτος 2019.

 Δεν ήταν προβληματική επιχείρηση στις 31/12/2019.

 Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ορίζεται σε:

 1.250 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας υπαίθρου, ανθέων και καλλωπιστικών, δρεπτών ανθέων, φυτών κηποτεχνίας & άλλων ανθοκομικών φυτών εξωτερικού χώρου.

✱ 2.500 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας ανθέων υπό κάλυψη (θερμοκηπίων), ανθέων και καλλωπιστικών, δρεπτών ανθέων και γλαστρικών ανθέων εσωτερικού χώρου.

Υπενθυμίζεται ότι ο εν δυνάμει δικαιούχος υποβάλλει την αίτησή του απευθείας στο σύστημα υποβολής της αίτησης ΕΑΕ 2019 είτε ο ίδιος είτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του έως τις 20 Ιουνίου.

Νέες πληρωμές

Τέλη Ιουνίου προγραμματίζεται να πληρωθούν, στο πλαίσιο των ειδικών μέτρων στήριξης για τα μικρά νησιά του Αιγαίου:

✱ Διατήρηση της παραδοσιακής καλλιέργειας της μαστίχας Χίου. Σημειώνεται ότι το ύψος ενίσχυσης έχει οριστεί στα 11,5 ευρώ/κιλό καθαρής μαστίχας.

 Παραγωγή γάλακτος, που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και για την παραγωγή γιαούρτης. Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται ετησίως ανάλογα με το είδος του γάλακτος μέχρι του ποσού των 70 ευρώ ανά τόνο για το αγελαδινό και για το αίγειο γάλα και μέχρι του ποσού των 100 ευρώ ανά τόνο για το πρόβειο γάλα.

Τέλος, στον προγραμματισμό πληρωμών περιλαμβάνεται και η καταβολή ενίσχυσης στα μέλη της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος. Αξίζει να σημειωθεί ότι έως τα τέλη Ιουνίου θα έχει γίνει η εκκαθάριση των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων έτους 2019 και, άρα, θα καταβληθούν τα υπόλοιπα των προηγούμενων πληρωμών.