Μπαράζ πληρωμών πριν από τη νέα χρονιά για αγροπεριβαλλοντικά μέτρα προηγούμενων ετών

✱ Ποιες ενισχύσεις μέτρων καταβάλλονται έως τις 30 Νοεμβρίου
✱ Αυξημένη η πίστωση της Βιολογικής Γεωργίας

Το αργότερο έως το τέλος του έτους αναμένεται να καταβληθούν στους δικαιούχους παραγωγούς τα υπόλοιπα από τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα που εκκρεμούν από το 2013.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «ΥΧ», οι πρώτοι διασταυρωτικοί έλεγχοι ξεκίνησαν. Παράλληλα, ολοκληρώνεται σταδιακά η εκκαθάριση των μέτρων για Σπάνιες Φυλές, Κομφούζιο, Νιτρικά, Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία έτους 2018 και, έως τις 30 Νοεμβρίου, πρόκειται να γίνουν πληρωμές και για το 2019.

Πιο αναλυτικά, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για τα έτη 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017. Όσον αφορά το έτος εφαρμογής 2018, μετά και την ολοκλήρωση των ενστάσεων, οι ΔΑΟΚ προχωρούν σταδιακά στην τελική εκκαθάριση, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα.

Βιολογικά και Νιτρικά 2019

Παράλληλα, σε αυτό το διάστημα, δηλαδή έως τις 30 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν και οι οικονομικές ενισχύσεις για τους δικαιούχους της Βιολογικής Γεωργίας, της Βιολογικής Κτηνοτροφίας και της δράσης για τη Μείωση της Νιτρορύπανσης έτους 2019. Συγκεκριμένα, μετά την έγκριση αύξησης κατά 3 εκατ. ευρώ, πλέον των 38 εκατ. ευρώ για τη Βιολογική Γεωργία, το ποσό ανέρχεται σε 41.275.855,10 ευρώ. Η έγκριση διάθεσης πίστωσης του ποσού υπεγράφη στις 13 Νοεμβρίου, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους του μέτρου για το έτος εφαρμογής 2019.

Όσον αφορά τη Βιολογική Κτηνοτροφία, αναμένεται πίστωση ποσού 2.553.000 ευρώ στους δικαιούχους του μέτρου για το πρώτο έτος εφαρμογής, αλλά και 45.116.824,63 ευρώ στους δικαιούχους του μέτρου για το δεύτερο έτος εφαρμογής.

Στις πληρωμές του μήνα περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» (1η Πρόσκληση). Το ποσό ανέρχεται σε 45.116.824,63 ευρώ και αφορά δικαιούχους για το δεύτερο έτος εφαρμογής. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους 6.752.640,63 ευρώ, το οποίο αφορά αδιάθετα υπόλοιπα.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2019 θα καταβληθεί το υπόλοιπο της Βασικής, το Πρασίνισμα, η Ενίσχυση για τους Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας, και προγραμματίζεται η πληρωμή και της Εξισωτικής Αποζημίωσης.