Μ. Μπόλαρης: Συνάντηση με μέλη του αλιευτικού συνεταιρισμού Κεραμωτής

Μ. Μπόλαρης: Συνάντηση με μέλη του αλιευτικού συνεταιρισμού Κεραμωτής

Συνάντηση συνεργασίας με τον Πρόεδρο και μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Αλιευτικού Συνεταιρισμού Λιμνοθαλασσών Κεραμωτής Ν. Καβάλας είχε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκος Μπόλαρης παρουσία των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Νομού Καβάλας Γιώργου Παπαφιλίππου, Τάκη Εμμανουηλίδη, Κώστα Μορφίδη.

Η συνάντηση έγινε στις εγκαταστάσεις του Αλιευτικού Συνεταιρισμού στη Λιμνοθάλασσα  Ερατεινού, κατά την όποια ο Πρόεδρος κ. Σταύρος Αρβανιτάκης ενημέρωσε για τον σκοπό του Συνεταιρισμού, την παραγωγική δραστηριότητα του, που ανέρχεται σε 150 έως 180 τόνους αλιευμάτων και παρουσίασε τον προγραμματισμό του Αλιευτικού Συνεταιρισμού για δημιουργία συσκευαστηρίου, εργαστηρίου για καπνιστά και τυποποίηση αυγοτάραχου. Ανέδειξε ζητήματα που αφορούν τα μισθώματα των λιμνοθαλασσών, την εισφορά για τα εγγειοβελτιωτικά έργα συντήρησης των στομίων εγκαταστάσεων και την καταβολή διπλής εισφοράς στον ΕΛΓΑ.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκος Μπόλαρης   τόνισε την σημαντικότητα δραστηριοποίησης του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Λιμνοθαλασσών  Κεραμωτής για την τοπική οικονομία, για το περιβάλλον και την προστασία του οικοσυστήματος της περιοχής, υπέδειξε τις δυνατότητες για ένταξη στις δράσεις του νέου Προγράμματος Αλιείας τόσο της ομάδας Παραγώγων όσο και των δράσεων καθετοποιημένης παραγωγής και προώθησης των αλιευμάτων. Ιδιαίτερα στάθηκε στις απαραίτητες συνέργειες μεταξύ Υπουργείου, Ερευνητικών Κέντρων και Αλιευτικών Συνεταιρισμών για την λειτουργία ιχθυογεννητικού σταθμού, όπως αυτός που λειτουργούσε στην Κεραμωτή. Είναι πρόκληση, τόνισε ο Αν. Υπουργός, το εξαιρετικό προϊόν των λιμνοθαλασσών μας,  τα ψάρια που ζουν και τρέφονται σε φυσικό περιβάλλον, να φτάνουν στην αγορά επώνυμα, επομένως συσκευασμένα ή μεταποιημένα  (καπνιστά, αυγοτάραχο) με τους σύγχρονους υγειονομικούς κανόνες. Έτσι και προσθέτουμε αξία στο ποιοτικό προϊόν και δημιουργούμε θέσεις εργασίας, στηρίζοντας την τοπική και εθνική οικονομία.